Table of Contents:

  1. Hvad betyder Omokron?
  2. Hvilket tal er omega?
  3. Hvad Phi?
  4. Hvordan udtaler man omega?
  5. Hvad er lille omega?

Hvad betyder Omokron?

Omikron (Ο ο) er et bogstav i det græske alfabet. Lyd som det latinske 'o'. Navnet kommer af ὂ μικρόν (o mikron) "lille o", som skal ses i modsætning til bogstavet Ω, ω, ὦ μέγα (o mega) "store o". Omikron betegnede i oldgræsk en kort vokal, mens omega var tegnet for en lang vokal med samme dannelsessted i munden.

Hvilket tal er omega?

Det græske alfabets bogstaver
bogstavtalværdinavn, oldgræsk
Φ, φ500fi
Χ, χ600chi
Ψ, ψ700psi
Ω, ω800omega

Hvad Phi?

Fi, phi, er det enogtyvende bogstav i det græske alfabet. Det skrives Φ, φ og var oprindelig en aspireret klusil, et p udtalt med et efterfølgende pust formodentlig som dansk p i pølse; fi blev på latin gengivet med ph, fx philosophia.

Hvordan udtaler man omega?

* Den fonetiske udtale er [ ˈoˀmikʁʌn ]. * På græsk skelnes der mellem stort og lille o. Det store o er det velkendte omega, der eksempelvis ofte bruges i vendingen "alfa og omega", mens det mindre kendte omikron er blevet navn på den nye variant af coronavirusset.

Hvad er lille omega?

Omega (Ω ω) er et græsk bogstav. Dets lydværdi svarer nogenlunde til det danske bogstav "Å"s. Det er den lange form, hvor omikron er den korte. Ω bliver brugt inden for fysikken som symbol for ohm, som er SI-enheden for resistans.