Table of Contents:

  1. Hvornår begyndte man at kunne få folkepension?
  2. Hvornår skal man søge om pension?
  3. Hvornår får man udbetalt pension?
  4. Hvornår blev aldersrente indført?
  5. Hvornår blev aldersrente indført i Danmark?
  6. Hvordan søger jeg om folkepension?
  7. Hvordan ansøges om folkepension?
  8. Hvornår udbetales pension i 2021?
  9. Hvad får man i Arne pension?

Hvornår begyndte man at kunne få folkepension?

april 1957 trådte loven om folkepensionens mindstebeløb i kraft. Den blev fulgt af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) i 1964. Først i 1970 trådte den fulde folkepension i kraft, der gav alle mænd over 67 og kvinder over 62 ret til folkepensionens grundbeløb uanset indtægt og formueforhold.

Hvornår skal man søge om pension?

Du kan søge et halvt år inden, du har ret til folkepension. Det har du ret til fra den 1. i måneden, efter du når folkepensionsalderen. Vil du have folkepension tidligst muligt, skal du senest søge den sidste dag i den måned, du når folkepensionsalderen.

Hvornår får man udbetalt pension?

Folkepensionen udbetales første gang måneden efter, man har nået folkepensionsalderen, og efter man har søgt. Søger man, inden den 10. i den femte måned efter, man har nået pensionsalderen, udbetales pensionen med tilbagevirkende kraft.

Hvornår blev aldersrente indført?

Aldersrente er et begreb brugt i Danmark om en statslig overførselsindkomst indført i 1922, der skulle støtte borgere i deres alderdom. Aldersrenten var en ved lov fastsat ydelse til borgere over 65 år under en vis indtægt. Den var dermed en forløber for folkepensionen.

Hvornår blev aldersrente indført i Danmark?

Debatten om forsikring eller forsørgelse fandt sin foreløbige afslutning med lov om aldersrente fra 1922. Aldersrenteloven havde tre væsentlige ændringer i forhold til 1891-loven.

Hvordan søger jeg om folkepension?

Den skal søges digitalt på www.borger.dk/folkepension med NemID/MitID. Man kan henvende sig i Borgerservice og få hjælp hertil. Eller man kan søge om at blive undtaget for digital selvbetjening og i stedet få udleveret et ansøgningsskema. Man kan søge op til et halvt år, inden man når folkepensionsalderen.

Hvordan ansøges om folkepension?

Du skal selv være opmærksom på at søge. Du kan tidligst søge, seks måneder før du når folkepensionsalderen. Du søger om folkepension på borger.dk. Du skal logge på med NemID / MitID.

Hvornår udbetales pension i 2021?

Når du kommer til pensionsalderen, så vil du få udbetaling af folkepension måneden efter at du fylder 65, og efter du har ansøgt. Hvis du inden d. 10 i den femte måned ansøger om at få folkepension, så vil din folkepension udbetaling komme med tilbagevirkende kraft.

Hvad får man i Arne pension?

Beløbet svarer til 3 gange den højeste dagpengesats pr. dag og udgør i 2022 2.679 kr. Du får et kompensationsbeløb pr. måned for hver måned, der er tilbage til din folkepensionsalder.