Table of Contents:

 1. Hvad vil det sige at et molekyle er Chiralt?
 2. Hvad er Spejlbilledisomeri?
 3. Hvilke stoffer er isomere?
 4. Hvad betyder det at to alkaner er isomere?
 5. Hvad er Kirale molekyler?
 6. Hvad er et Kiralt Center?
 7. Hvad er Spejlisomeri?
 8. Hvad betyder Stereoisomere?
 9. Hvad er optisk isomeri?
 10. Hvad er den generelle molekylformel for alkaner?
 11. Hvor mange alkaner findes der?
 12. Hvad er Kirale lægemidler?
 13. Hvor mange af de 20 aminosyrer eksisterer i Spejlbilledisomere former?
 14. Er en aromatisk ring en funktionel gruppe?
 15. Hvad er asymmetrisk syntese?

Hvad vil det sige at et molekyle er Chiralt?

Kiralitet i kemien er det fænomen, at to molekyler er hinandens spejlbilleder (enantiomerer), men ellers opbygget af helt de samme kemiske grupper. Ordet kiral kommer af "cheiros", der på græsk betyder hånd – højre og venstre hånd er spejlbilleder af hinanden – de er kirale.

Hvad er Spejlbilledisomeri?

Spejlbilledisomeri er det fænomen, at to molekyler som er hinandens spejlbilleder, godt kan være forskellige. Spejlbilledisomeri kaldes også for optisk isomeri, R/S isomeri, enantiomeri og kiralitet.

Hvilke stoffer er isomere?

Der skelnes mellem to hovedtyper af isomeri: strukturisomeri (konstitutionsisomeri), der beror på, at forbindelserne har forskellig struktur, og stereoisomeri, der beror på, at forbindelser med samme struktur har forskellig rumlig opbygning.

Hvad betyder det at to alkaner er isomere?

Indenfor kemi beskriver betegnelsen isomer en af to eller flere kemiske forbindelser, der har samme molekylformel (grundstofindhold), men forskellig opbygning. Isomerer har således forskellige strukturformler. Mange isomerer har identiske eller lignende kemiske egenskaber, men de kan også være forskellige.

Hvad er Kirale molekyler?

Chirale molekyler har ens fysiske egenskaber, men forskellige kemiske egenskaber. Molekyler er chirale når man har et atom hvor der sidder 4 forskellige atomer eller molekylegrupper på. Dette kaldes et asymmetrisk center og markeres med asterisk * og sådan molekyler kaldes chirale.

Hvad er et Kiralt Center?

Der findes enantiomerer af en kemisk forbindelse, hvis forbindelsen har et (eller flere) kulstofatomer hvortil der er bundet fire forskellige atomer/atomgrupper. Et sådant kulstofatom kaldes et kiralt center. Man benytter dog også betegnelserne asymmetrisk eller stereogent.

Hvad er Spejlisomeri?

Hvad er spejlisomeri (optisk)? Når to stoffer forholder sig overfor hinanden, som højre hånd forholder sig til venstre. Spejlisomer: Hvad betyder chiralitet? Når molekylerne forholder sig overfor hinanden, som hænder gør.

Hvad betyder Stereoisomere?

En stereoisomer er et af to eller flere molekyler med samme grundstofindhold og samme bindingsstruktur, men med forskellig rumlig opbygning. Der findes fire forskellige former for stereoisomeri: Cis-trans-isomeri som er isomeri omkring bindinger om hvilke der er begrænset rotation.

Hvad er optisk isomeri?

Optisk isomeri er en isomeriform, der også benævnes spejlbilledeisomeri. Optisk isomeri kan i forbindelse med den organiske kemi forekomme omkring et asymmetrisk carbon atom, altså et c-atom hvor der er bundet fire forskellige grupper.

Hvad er den generelle molekylformel for alkaner?

Alkaner udgør vigtige komponenter af naturgas og råolie, og de fremstilles fra disse ved destillation, evt. efter krakning. De simpleste er methan, CH4, og ethan, C2H6; den almene formel er CnH2n+2, og for n>3 findes de i flere isomere former, dvs. med samme bruttoformel, men med forskellige strukturformler.

Hvor mange alkaner findes der?

Navnet for de første 12 alkaner er vist i tabellen nedenfor....Navne på alkaner.
Antal C-atomerNavnMolekylformel
6HexanC6H14
7HeptanC7H16
8OctanC8H18
9NonanC9H20

Hvad er Kirale lægemidler?

Kirale molekyler anvendes i stor stil som aktivstoffer i medicin, og de anvendes ofte i racemiske blandinger, hvor et aktivestof findes i lige dele med sit spejlbillede – et spejlbilledemolekyle, som blot er et kemisk biprodukt fra den kemiske fremstilling af aktivstoffet.

Hvor mange af de 20 aminosyrer eksisterer i Spejlbilledisomere former?

De to spejlbilledisomere former af ét stof. Der findes 20 naturligt forekommende aminosyrer. Alle aminosyrer er kirale (undtaget glycin). De der indgår i proteiner er alle S-former.

Er en aromatisk ring en funktionel gruppe?

De vigtigste i denne gruppe af både donorer og acceptorer er alkoholer (-OH) og aminer (-NH2). Et lægemiddel der har et hydrofobt område, kan fx være en aromatisk ring, er vandafskyende i netop dette område.

Hvad er asymmetrisk syntese?

Asymmetrisk syntese omhandler fremstilling af chirale molekyler, dvs. molekyler der kan forekomme i to ikke-identiske spejlbilleder (»enantiomerer«), som kan have meget forskellige biologiske effekter (figur 1). Figur 1. Forskellige biologiske egenskaber hos molekyler der ikke er identiske spejlbilleder (enantiomerer).