Table of Contents:

  1. Hvad er forstærkning?
  2. Hvad er en betinget reaktion?
  3. Hvor ligger Behavioristerne deres fokus?
  4. Hvad er Tabula Rasa?
  5. Hvad er en tabula rasa?
  6. Hvad er behavioristisk læringsteori?

Hvad er forstærkning?

For at noget kan læres, så det huskes og kan gentages — og for at en adfærd kan styrkes i intensitet og/eller hyppighed — er forstærkning nødvendig. En forstærker (reinforcer) kan være positiv, fx en belønning, eller den kan være negativ, hvilket betyder, at man med sin adfærd fjerner noget ubehageligt.

Hvad er en betinget reaktion?

Når en stimulus (påvirkning) kobles sammen med en respons (reaktion), taler man om respondent betingning (klassisk betingning, signalindlæring). Hvis responsen kobles med en konsekvens, kalder man det operant betingning. Respondent betingning blev opdaget af Ivan Pavlov omkring 1920.

Hvor ligger Behavioristerne deres fokus?

Psykologien skulle kun fokusere på den observerbare og iagttagelige adfærd, mente han. Alt andet var pseudovidenskabeligt og derfor irrelevant for en videnskabelig psykologi. Watson blev stærkt inspireret af Pavlovs hundeforsøg, og med baggrund i dette skabte han 'den klassiske betingning'.

Hvad er Tabula Rasa?

Tabula rasa er et latinsk udtryk der often oversættes med "rengjort tavle". Det stammer oprindeligt fra den romerske tabula, der var en vokstavle der brugtes til noter. Den gjordes blank ved at man opvarmede voksen og dernæst jævnede overfladen.

Hvad er en tabula rasa?

Tabula rasa er et latinsk udtryk der often oversættes med "rengjort tavle". Det stammer oprindeligt fra den romerske tabula, der var en vokstavle der brugtes til noter. Den gjordes blank ved at man opvarmede voksen og dernæst jævnede overfladen.

Hvad er behavioristisk læringsteori?

Inden for læring beskæftiger behaviorismen sig med at selektere for og imod aktiv adfærd, hvad B.F. Skinner (fadderen til den senere "radikale behaviorisme") kaldte for operant betingning.