Table of Contents:

  1. Hvordan styrer staten kommunernes økonomi?
  2. Hvem bestemmer i kommunen?
  3. Hvordan bliver en kommune finansieret?
  4. Hvem indførte regionerne?
  5. Hvordan finansierer kommunerne deres udgifter?

Hvordan styrer staten kommunernes økonomi?

Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for kommunale og regionale udgiftsændringer som følge af blandt andet ny lovgivning. Det sker ved, at det samlede statstilskud forhøjes eller reduceres, når kommunerne eller regionerne bliver pålagt eller frataget opgaver.

Hvem bestemmer i kommunen?

Efter kommunalreformen i 2007 er kommunernes opgaver fastsat som de såkaldte 'borgerrettede opgaver', der alle består af velfærdsforvaltning: sundhed, beskæftigelse, det sociale område, børnepasning, folkeskolen, ældreplejen, erhvervsservice, kollektiv trafik og veje, natur, miljø og planlægning og kultur.

Hvordan bliver en kommune finansieret?

Kommunernes finansiering er sammensat af flere forskellige kilder. Langt den største finansieringskilde er de kommunale skatter, som udgør mere end 2/3 af den kommunale finansie- ring. Den kommunale indkomstskat er kommunernes hoved- finansieringskilde.

Hvem indførte regionerne?

Regionerne blev oprettet den 1. januar 2007 i forbindelse med de 13 amters nedlæggelse som en del af Strukturreformen. Den daværende VK-regering indgik aftale med Dansk Folkeparti om strukturreformen i juni 2004.

Hvordan finansierer kommunerne deres udgifter?

Finansiering fra kommunerne
  • Regional udvikling. Inden for regional udvikling betaler kommunerne et udviklingsbidrag. ...
  • Det sociale område. På det sociale område bestiller kommunerne opgaverne hos regionerne. ...
  • Sundhed. ...
  • Det aktivitetsafhængige bidrag.