Table of Contents:

 1. Hoe wordt de arbeidersklasse genoemd in het marxisme?
 2. Wat is een marxistische partij?
 3. Is marxisme communisme?
 4. Waar staat marxisme voor?
 5. Wat is marxisme wikikids?
 6. Wat is het doel van marxisme?
 7. Wat is cultureel marxisme?
 8. Wat is het postmodernisme?
 9. Wat hoort bij communisme?
 10. Welke landen zijn nog steeds communistisch?
 11. Wat is het verschil tussen marxisme en leninisme?
 12. Wat waren de ideeën van Karl Marx?
 13. Wat marxisme?

Hoe wordt de arbeidersklasse genoemd in het marxisme?

Volgens een brede definitie, die onder meer gebruikt wordt door marxisten, is de werkende klasse of het proletariaat iedereen die enkel de eigen arbeid heeft om te verkopen en om dus in het levensonderhoud te voorzien.

Wat is een marxistische partij?

Het marxisme is enerzijds een beschrijvende methode van de maatschappij en dan vooral de economie op basis van het historisch materialisme waarbij op dialectische wijze de klassenstrijd tussen de twee tegengestelde klassen van kapitaal en arbeid wordt benaderd.

Is marxisme communisme?

Er zijn binnen het communisme verschillende stromingen, verdeeld van libertair (anarchocommunisten, autonomisten, radencommunisten) tot autoritair (leninisme, trotskisme, stalinisme en maoïsme). Marxisme is een theorie over communisme gebaseerd op de ideeën van de filosoof en econoom Karl Marx.

Waar staat marxisme voor?

Het Marxisme is een politiek-filosofisch systeem gebaseerd op de ideeën van Karl Marx en Friedrich Engels. De grondleggers van het Marxisme, het latere communisme, onderzochten het effect van kapitalisme op de arbeidersklasse en politieke en economische ontwikkelingen.

Wat is marxisme wikikids?

De grondleggers van het marxisme waren Karl Marx (vandaar de naam) en Friedrich Engels. Het marxisme komt op voor het proletariaat (de arbeidersklasse) en verwerpt alles wat daartegen is. Het heeft als einddoel een samenleving met gelijkheid voor iedereen. Hierin is er geen geld, religie, bezit of oorlog.

Wat is het doel van marxisme?

Het grote doel van het marxisme is een samenleving waarin iedereen gelijk is. Ze streven ernaar dat er geen geld, religie, bezit of oorlog zal zijn.

Wat is cultureel marxisme?

Cultuurmarxisme is een complottheorie die veronderstelt dat linkse marxistische ideeën en denkers verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen en omverwerpen van de Westerse cultuur.

Wat is het postmodernisme?

Het postmodernisme is een invloedrijke filosofische stroming die opkwam in de jaren zestig in de twintigste eeuw als reactie op modernistische denkwijzen. Het postmodernisme meent dat wetenschap gekleurd is in machtsverhoudingen en talige constructies.

Wat hoort bij communisme?

Het communisme is een (politieke) ideologie die ernaar streeft om productiemiddelen (arbeid, gebouwen, grondstoffen en machines) en verbruiksgoederen tot gemeenschappelijk bezit te maken. Het is een economisch systeem waarbij inkomens en goederen in gelijke mate onder de bevolking is verdeeld.

Welke landen zijn nog steeds communistisch?

Op dit moment zijn er in de wereld niet heel veel landen meer die nog steeds openlijk communistisch zijn. Een paar voorbeelden zijn China, Cuba en Vietnam. De bekendste is Noord-Korea. Noord-Korea heeft een heel streng nationalistisch beleid en onderdrukt haar bevolking.

Wat is het verschil tussen marxisme en leninisme?

Het belangrijkste verschil tussen het orthodoxe marxisme en het leninisme is dat het eerste uitgaat van de revolutionaire kracht van een georganiseerde arbeidersklasse, terwijl het leninisme ervan uitgaat dat de arbeiders veel sneller tot een revolutie kunnen komen met de leiding van een voorhoedepartij, ook wel avant- ...

Wat waren de ideeën van Karl Marx?

De Duitse filosoof Karl Marx was een van de belangrijkste denkers uit de negentiende eeuw. Zijn ideeën – bekend als het marxisme – hadden grote invloed op de filosofie, historiografie, economie, sociologie en ook op de praktische wereldpolitiek in de twintigste eeuw.

Wat marxisme?

marxisme - De politieke, economische en sociale theorieën gepropageerd door Karl Marx, Friedrich Engels en hun volgelingen; omvat ook de theorie over waarden, het dialectisch materialisme, de invloed van de economie op het menselijke handelingen en de klassenstrijd als fundamentele drijfveer voor de geschiedenis.