Table of Contents:

  1. Hvad kendetegner 1950 ernes modernistiske litteratur?
  2. Hvor lang tid varede modernisme?
  3. Hvordan skrev man i modernismen?
  4. Hvilken litterær periode er 1950?
  5. Hvornår sluttede modernisme?
  6. Hvornår startede modernisme?

Hvad kendetegner 1950 ernes modernistiske litteratur?

retning inden for filosofi, kunst og litteratur som engagerer sig i det moderne, forstået som storbyernes stemninger, industrialiseringens fremmedgørelse og psykologiens afdækning af sjælelivet.

Hvor lang tid varede modernisme?

Modernismen er perioden fra ca. 'erne. Først omkring 1930 fik de nye tendenser inden for arkitekturen fat i det danske samfund og de danske arkitekter. Modernismens stil kaldes også for funktionalisme i Danmark.

Hvordan skrev man i modernismen?

MODERNISMENS FORM - STRUKTUR Den modernistiske digter søger gennem formen frem til en oplevelse der er af en sådan art at en logisk syntaks og billedbrug ikke dækker hvad han vil sige. Modernismen udtrykker en holdning eller en ide udelukkende ved hjælp af formen.

Hvilken litterær periode er 1950?

Med dønningerne fra krigen i baghovedet skulle 50erne vise sig at blive en af de mest centrale perioder i moderne dansk prosalitteratur.

Hvornår sluttede modernisme?

Men tidsligt er de fleste trods alt enige om, at den kosmopolitiske eller internationale modernisme nåede sit højdepunkt fra .

Hvornår startede modernisme?

Modernismen er perioden fra ca. 'erne. Først omkring 1930 fik de nye tendenser inden for arkitekturen fat i det danske samfund og de danske arkitekter. Modernismens stil kaldes også for funktionalisme i Danmark.