Table of Contents:

 1. Hvad hedder de forskellige trekanter?
 2. Hvor stor er den udvendige omkreds af hækken der har form som en regulær sekskant?
 3. Hvad kendetegner en ligesidet trekant?
 4. Hvad betyder Topvinkel?
 5. Hvad er en 6 kant?
 6. Hvordan beregner man en sekskant?
 7. Hvordan finder man den udvendige vinkel?
 8. Hvad hedder linjerne i en trekant?
 9. Hvad er Stumpvinkel?
 10. Hvordan finder man omkredsen af en regulær sekskant?
 11. Kan en ligesidet trekant være retvinklet?
 12. Hvorfor mødes højderne i en ligesidet trekant i trekantens midtpunkt?
 13. Hvordan finder man Topvinkel?
 14. Hvad er topvinkler og ensliggende vinkler?

Hvad hedder de forskellige trekanter?

Trekanten kaldes retvinklet, hvis én af dens vinkler er 90°.
 • Spidsvinklet trekant. Trekanten kaldes spidsvinklet, hvis alle dens vinkler er mindre end 90°.
 • Stumpvinklet trekant. ...
 • Ligebenet trekant. ...
 • Ligesidet trekant. ...
 • Formlen for trekantens areal. ...
 • Trekantens højde.

Hvor stor er den udvendige omkreds af hækken der har form som en regulær sekskant?

Den udvendige omkreds af hækken er 66m, når den har en form som en regulær sekskant. Da hækkene blev plantet, skulle gartnerne kende vinkel størrelserne i polygonerne.

Hvad kendetegner en ligesidet trekant?

Hvis alle tre sider i en trekant er lige lange, kalder vi den ligesidet. Hvis det kun er to af siderne, der er lige lange, så kalder vi den ligebenet. De to lige lange sider kalder vi for "benene", mens den tredje side kaldes for grundlinjen.

Hvad betyder Topvinkel?

Topvinkler er i geometri to vinkler med fælles toppunkt for hvilke vinkelbenene parvis ligger i forlængelse af hinanden. Vinkelbenene i topvinkler ligger dermed på to rette linjer, der skærer hinanden i det fælles toppunkt. Topvinkler er lige store.

Hvad er en 6 kant?

En sekskant er en geometrisk figur i to dimensioner. Figuren kaldes også heksagon eller hexagon. Ligeledes kan man betegne noget, der er sekskantet, som heksagonalt. En sekskant er en polygon.

Hvordan beregner man en sekskant?

Løsning: Det er heldigvis ret nemt: Start med at tegne en cirkel. Omkredsen skal svare til den ønskede afstand fra spids til spids i sekskanten. Så er det meget nemt at konstruere sekskantfaconen, fordi cirklens radius (afstanden fra cirklens kant til cirklens centrum) går seks gange op i cirklens omkreds.

Hvordan finder man den udvendige vinkel?

En udvendig vinkel på en cirkel er en vinkel, hvor toppunktet er uden for cirklen. Den udvendige vinkel er det halve af forskellen af de to buestykker, som den spænder over.

Hvad hedder linjerne i en trekant?

De vigtigste linjer i en trekant er udover siderne, medianerne, midt- normalerne, vinkelhalveringslinjerne og højderne. De har alle hver deres særlige egenskaber. En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side.

Hvad er Stumpvinkel?

En stumpvinklet trekant er en trekant, hvor én af vinklerne er mere end 90 grader. Da summen af de tre vinkler altid er 180 grader, må de to andre vinkler være mindre end 90 grader tilsammen. Hvis trekanten har én vinkel på nøjagtig 90 grader betegnes den retvinklet.

Hvordan finder man omkredsen af en regulær sekskant?

Sekskant - Heksagon
 1. Sekskant.
 2. Regulær Sekskant.
 3. Man kan nemt udregne omkredsen af en regulær sekskant, da alle siderne er lige lange. ...
 4. Hvis sekskanten er regulær og har sidelængden , kan man bruge følgende formel:
 5. Regulær sekskant med sidelængde 7 og alle vinkler er 120 grader.

Kan en ligesidet trekant være retvinklet?

En retvinklet trekant har altid en vinkel, der er 90 grader. Vinklerne i en ligesidet trekant er altid 60 grader. En retvinklet trekant har altid to vinkler, der er under 90 grader. 7 En ligesidet trekant har altid en vinkel på 90 grader.

Hvorfor mødes højderne i en ligesidet trekant i trekantens midtpunkt?

Alle trekanter og kvadrater (men ikke vilkårlige firkanter) har en omskreven cirkel. Der findes en sammenhæng mellem en omskreven cirkel og midtnormalerne i en trekant. Det er nemlig sådan at skæringspunktet for midtnormalerne netop sker i centrum af den omskrevne cirkel.

Hvordan finder man Topvinkel?

Når man har at gøre med to rette linjer, der skærer hinanden, kan man tale om topvinkler. Topvinkler er sådan nogle som v og w på tegningen herunder. Der gælder, at topvinkler er lige store. Altså er v og w lig med det samme, og derfor er de ens.

Hvad er topvinkler og ensliggende vinkler?

Vinklerne er ensliggende, hvis den ene vinkel har toppunkt på l og den anden har toppunkt på m og begge vinkler har vinklens højre eller venstre ben på linjen n. Eksempel: