Table of Contents:

  1. Hvor meget får man i nattillæg?
  2. Hvor mange timer må man arbejde på en uge?
  3. Hvor lange vagter har læger?
  4. Hvor meget får man i aftentillæg?
  5. Hvornår er der nattillæg?

Hvor meget får man i nattillæg?

Tillæg 3: Påbegyndes den forskudte arbejdstid kl. 24.00 eller derefter, betales indtil kl. 06.00 følgende tillæg: 53,30 kr. Tillæg 1: 42,85 kr.

Hvor mange timer må man arbejde på en uge?

Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid skal fremgå af din ansættelseskontrakt. Fuld tid er normalt 37 timer om ugen, men det er tilladt at aftale et højere timetal. Deltid er, når du arbejder mindre end 37 timer om ugen.

Hvor lange vagter har læger?

En arbejdsperiode kan være op til 24 timer (25 timer for vagter, som støder op til en lørdag, søndag eller søgnehelligdag). Bestyrelsen har givet de regionale fællestillidsrepræsentanter bemyndigelse til at aftale, at hviletiden nedsættes fra 11 til 8 timer.

Hvor meget får man i aftentillæg?

Tillæg 3: Påbegyndes den forskudte arbejdstid kl. 24.00 eller derefter, betales indtil kl. 06.00 følgende tillæg: 53,30 kr. Tillæg 1: 42,85 kr.

Hvornår er der nattillæg?

Aften- og natarbejde For effektiv tjeneste mellem kl. 17.00 til og med kl. 23.00 ydes et tillæg, der udgør 30 % af timelønnen.