Table of Contents:

  1. Hvad er valg i enkeltmandskredse?
  2. Hvilket valgsystem har vi i Danmark?
  3. Hvad er et samlet forholdstalsvalg?
  4. Hvad er et kredsmandat?
  5. Hvor mange valgkredse er der?

Hvad er valg i enkeltmandskredse?

Flertalsvalg i enkeltmandskredse er en valgmetode, der især anvendes i Storbritannien og de lande, der har været under britisk indflydelse i perioder, f. eks. Australien, Canada, Indien og USA. Flertalsvalg i enkeltmandskredse er den simpleste valgform, der eksisterer.

Hvilket valgsystem har vi i Danmark?

Det danske valgsystem er reguleret i lov om valg til Folketinget, i 2022 i henhold til seneste Lovbekendtgørelse. En række af de grundlæggende principper om valgret, valgbarhed og valgmåde er fastlagt i grundloven fra 1953. Danmarks Riges Grundlov af 5.

Hvad er et samlet forholdstalsvalg?

Forholdstalsvalg. Det basale princip bag forholdstalsvalg er, at alle vælgere skal have mulighed for at blive repræsenteret, samt at alle politiske grupper fortjener repræsentation i parlamentet i forhold til deres styrke. Det styrker med andre ord fair repræsentation.

Hvad er et kredsmandat?

Kredsmandat betegner ved folketingsvalg et mandat, der vælges ved direkte repræsentation efter antallet af stemmer indenfor en af landets 10 storkredse.

Hvor mange valgkredse er der?

Danmark (fraregnet Færøerne og Grønland) var opdelt i 3 landsdele: København-Frederiksberg, Øerne og Jylland. Landsdelene var inddelt i 17 valgkredse som hed storkredse i København-Frederiksberg, og amtskredse i resten af landet. Amts- og storkredsene var igen opdelt i 103 opstillingskredse.