Table of Contents:

 1. Hvordan opstår en smeltevandsdal?
 2. Hvor i Danmark er der Smeltevandssletter?
 3. Hvordan former smeltevand Danmark?
 4. Hvad er en Smeltevandssletter?
 5. Hvordan dannes et Dødishul?
 6. Hvorfor er der meget sand og store hedesletter i Vestjylland?
 7. Hvad er en randmoræne og hvordan er den dannet?
 8. Hvordan er Dødislandskaber dannet?
 9. Hvordan er en tunneldal dannet?
 10. Hvad er der ofte i bunden af en tunneldal?
 11. Hvor er der ikke tunneldale i Danmark?
 12. Hvorfor er der kun Bakkeøer i Jylland?

Hvordan opstår en smeltevandsdal?

Smeltvandsdale blev dannet i istiden; I perioder med varmere klima afgav den smeltende is store mængder smeltevand, som samlede sig i strømme, både under isen og foran isranden, og dannede efterhånden smeltevandsdale. Der findes forskellige smeltevandsdale.

Hvor i Danmark er der Smeltevandssletter?

Danske smeltevandssletter Kronhede, Klosterhede og Sønderhede er alle vifteformede aflejringskegler med toppunkter henholdsvis syd for Lemvig, vest for Struer og sydvest for Sevel – de steder, hvor smeltevandet strømmede ud fra isranden vest for Viborg.

Hvordan former smeltevand Danmark?

Millioner af kubikmeter af smeltevand har løbet fra gletscheren og medbragt sten, grus, sand og ler fra isens overflade og indre. De groveste materialer er blevet afsat i smeltevandsfloderne og opbygger smeltevandsfladerne, der er den dominerende landskabsform i Vestjylland men også findes spredt i resten af landet.

Hvad er en Smeltevandssletter?

En smeltevandsslette er dannet af materiale, der er transporteret med smeltevandet fra isen. Materialet er velsorteret og ensartet og aflejret i kegler – det groveste først. Smeltevandssletten består af sand og grus. Jo længere væk man kommer fra gletsjeren, jo finere.

Hvordan dannes et Dødishul?

Dødishuller er spor efter en klump dødis, det vil sige, en stor klump is fra en gletscher, som ikke længere er i bevægelse, men ligger og smelter. Når isen smelter, bliver der frigivet og afsat store mængder materiale, men der hvor den store isklump ligger, bliver der ikke afsat materiale.

Hvorfor er der meget sand og store hedesletter i Vestjylland?

Fra gletsjeren strømmede smeltevandet mod vest. Her skyllede vandet næringsstofferne ud af jorden og efterlod samtidig grus og sten, hvilket var med til at opbygge de store vestjyske hedesletter, der i dag omslutter bakkeøerne. Bakkeøerne er rester af et mere end 100.000 år gammelt morænelandskab fra næstsidste istid.

Hvad er en randmoræne og hvordan er den dannet?

Randmoræner dannes ved forskellige processer; nogle ved, at en fremadrykkende gletsjer sammenskubber de sedimenter, der ligger foran randen, andre ved, at frismeltet materiale glider ned ad den hældende gletsjertunge.

Hvordan er Dødislandskaber dannet?

Dødislandskaber opstår ved aflejring af ler, sand, grus og sten oven på og mellem dødis eller stagneret is, dvs. den del af en afsmeltende gletsjer, der ikke længere er i bevægelse. Jordmasserne på isoverfladen stammer fra bånd af urenheder, smudsbånd, inde i isen.

Hvordan er en tunneldal dannet?

Tunneldale dannes nemlig, hvor smeltevand løber i tunneller under en gletscher. På grund af isens vægt har vandet højt tryk og kan derfor erodere dybe huller ned i underlaget. Når isen smelter væk, og tunneldalen ligger tilbage, bliver de dybere huller i dalen ofte til søer.

Hvad er der ofte i bunden af en tunneldal?

Tunneldale dannes nemlig, hvor smeltevand løber i tunneller under en gletscher. På grund af isens vægt har vandet højt tryk og kan derfor erodere dybe huller ned i underlaget. Når isen smelter væk, og tunneldalen ligger tilbage, bliver de dybere huller i dalen ofte til søer.

Hvor er der ikke tunneldale i Danmark?

Flertallet af de jyske tunneldale ender ved Hovedstilstandslinjen, ofte på steder hvor smeltevandet er fosset ud fra isen. Også i det øvrige land er der tunneldale, men de er generelt mindre end de jyske (figur 16-35). På „Det Flade Fyn“ nordvest for Odense findes tre næsten retlinede tunneldale, bl.

Hvorfor er der kun Bakkeøer i Jylland?

Udvalgets begrundelse Bakkeøerne i Vestjylland er bortset fra Bornholms grundfjeldsprægede landskaber de ældste landskaber i Danmark. De stammer nemlig fra næstsidste istid og ikke fra sidste istid, som hovedparten af de danske landskaber.