Table of Contents:

  1. Hvor meget giver danmark til briller?
  2. Kan man blive medlem af danmark Hvis man bruger briller?
  3. Hvad dækker Gruppe 5 hos danmark?
  4. Hvad koster danmark om året?
  5. Kan man blive medlem af danmark Hvis man tager medicin?
  6. Hvilken medicin dækker danmark?
  7. Er det gratis at være medlem af Danmark?

Hvor meget giver danmark til briller?

Der kan maks. inden for 12 måneder gives et samlet tilskud til glas og briller på 800 kr. Det betyder, at du samlet set maksimalt kan få udbetalt 800 kr. i tilskud til glas og briller set over en 12 måneders periode.

Kan man blive medlem af danmark Hvis man bruger briller?

Du kan sagtens blive medlem, selvom du bruger briller eller kontaktlinser eller selvom dine tænder trænger til et eftersyn.

Hvad dækker Gruppe 5 hos danmark?

Med Gruppe 5 sikrer du dig tilskud til de regelmæssige udgifter til medicin, tandlæge, vaccination, briller og kontaktlinser. Skulle du få behov for behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut eller psykolog, giver Gruppe 5 også tilskud til det.

Hvad koster danmark om året?

Pris pr. voksent medlem: 1.072 kr./kvartal, 4.288 kr./år Med Gruppe 1 får du, foruden alle de til- skud som Gruppe 5 giver, bl. a. også tilskud til fodbehandling, udvidet tandbehandling samt fuld dækning af den andel af udgifter- ne til tilskudsberettiget medicin, hvor den offent lige sygesikring giver tilskud.

Kan man blive medlem af danmark Hvis man tager medicin?

Du skal være fuldstændig rask i optagelsesøjeblikket og ikke lide af nogen ofte tilbagevendende sygdom eller af nogen legemssvaghed, der medfører, at "danmark" påtager sig en forøget risiko for dækning af medicin- eller andre behandlingsudgifter (dog kan du optages i "danmark", såfremt den tilbagevendende sygdom eller ...

Hvilken medicin dækker danmark?

Der er tilskud til meget af den medicin, der bliver udskrevet på recept i Danmark. Tilskuddet bliver automatisk trukket fra prisen, når du køber din medicin på apoteket, og jo mere medicin, du køber, jo mre får du i tilskud. Det er størrelsen på din CTR-saldo, der regulerer, hvor meget du får i tilskud.

Er det gratis at være medlem af Danmark?

Hvem kan blive medlem af 'danmark'? Er man under 60 år, rask, og har man ikke noget medicinforbrug, kan man melde sig ind. Børn op til 16 år er gratis medforsikret hos en af forældrene.