Table of Contents:

  1. Hvad kræver det at blive koordinator?
  2. Hvad kan en koordinator?
  3. Hvad er sundhedsadministration?
  4. Hvad laver en faglig koordinator?
  5. Hvad laver man som lægesekretær?
  6. Hvad er en koordinator?

Hvad kræver det at blive koordinator?

Koordinatoruddannelsen er en fleksibel akademiuddannelse med merkantil retning på i alt 60 ECTS point, og uddannelsen tager typisk 3 år på deltid. Uddannelsen er opbygget af 5 fagmoduler samt et afgangsprojekt. Et fagmodul består af 8 undervisningsdage fordelt over ca. 4 måneder.

Hvad kan en koordinator?

Koordinatoruddannelsen er for dig, der sidder som koordinator, chefsekretær, PA'er, sekretær, assistent eller i andre administrative nøglefunktioner. Du har en koordinerende og planlæggende rolle og arbejder dagligt med kommunikation og samarbejde på flere niveauer og på tværs i organisationen.

Hvad er sundhedsadministration?

Indenfor rammen sundhedsadministration kan du bistå med administration og koordinering i mange sammenhænge. Du har viden om blandt andet jura, sundhed og sygdom, kommunikation, teknologi og data. Det brede kendskab bruger du til at løse opgaver lokalt og på tværs af faglige skel.

Hvad laver en faglig koordinator?

Egen kompetenceudvikling Faglig koordinator er medansvarlig for egen faglig udvikling og arbejder proaktivt og opsøgende med at ajourføre egen viden samt dele sin viden med kolleger i centret. Faglig koordinator deltager i interne personale- og vejledermøder samt interne og eksterne Studievalg seminarer.

Hvad laver man som lægesekretær?

Lægesekretæren aftaler tid for undersøgelse og behandling, indkalder patienter til indlæggelse og sørger for, at journal, papirer og blanketter er i orden. Det kan være at skrive breve og føre telefonsamtaler med patienter, praktiserende læger, laboratorier og offentlige myndigheder.

Hvad er en koordinator?

Koordinator, (lat. koordinere + -ator), person, der er udpeget til at samordne noget.