Table of Contents:

  1. Er der forskel på CO2?
  2. Hvor meget CO2 udleder USA om året?
  3. Hvor meget CO2 udleder USA i procent?
  4. Hvordan dannes der kuldioxid?
  5. Hvordan måles CO2 udledning?

Er der forskel på CO2?

Der er nemlig stor forskel på effekten af de tre primære klimagasser CO2, metan og lattergas. CO2 har den mildeste effekt af de tre gasser. Metan har en ca. 23 gange så kraftig drivhuseffekt, som CO2, mens lattergas er hele 298 gange kraftigere end CO2.

Hvor meget CO2 udleder USA om året?

CO2-udslip2018
LandTusind tons (2018)
USA4981300
Indien2434520
Rusland1607550
Japan1106150

Hvor meget CO2 udleder USA i procent?

USA står for 15 % af verdens CO2-udledning og har sat et mål om at skære over en fjerdedel af CO2-udledningen inden 2025.

Hvordan dannes der kuldioxid?

Kuldioxid dannes ved forbrænding, oxidation af organisk materiale som fossile brændstoffer og andet organisk materiale, når der er tilstrækkelig ilt (oxygen) tilstede. Hvis der er iltunderskud, kan der dannes kulmonooxid.

Hvordan måles CO2 udledning?

Måling af CO2 foregår typisk ved brug af infrarødt lys, da bindingerne mellem ilt og kulsfoatomerne absorbere infrarødt lys. Reduktionen af intensitet af det infrarøde lys er altså et udtryk for koncentrationen.