Table of Contents:

  1. Hvad er marginal forbrugskvote?
  2. Hvordan finder man Marginal Revenue?
  3. Hvad er forbrugskvoten i Danmark?
  4. Hvad er den gennemsnitlige forbrugskvote?
  5. Hvad er marginal revenue?

Hvad er marginal forbrugskvote?

Den marginale forbrugskvote angiver, hvor stor en del af en indkomststigning, der anvendes til forbrug. Generelt er den marginale forbrugskvote størst for de lavere indkomster.

Hvordan finder man Marginal Revenue?

For virksomheder på et marked med fuldkommen konkurrence gælder det at P = AR = MR, da de er pristagere. Da marginalomkostningerne samtidig er stigende (se omkostningsfunktion) findes den maksimale profit i et af de punkter, hvor marginalomkostningerne er lig marginalindtægterne.

Hvad er forbrugskvoten i Danmark?

I årene op til krisen var forbrugskvoten væsentligt højere end, hvad vi oplever i dag. Det høje forbrug skete i høj grad for lånte penge. I 2006, 20 brugte danskerne omkring 105 kr., hver gang de tjente 100 kr. Danskerne lærte lektien og har siden midten af 2009 øget opsparingen væsentligt.

Hvad er den gennemsnitlige forbrugskvote?

Den gennemsnitlige forbrugskvote viser forbruget i forhold til den disponible indkomst. Den gennemsnitlige forbrugskvote kan altså skrives som C / YD.

Hvad er marginal revenue?

De marginale indtægter er altså ikke kun afhængige af prisen, men også af mængden. Jf. loven om den faldende efterspørgsel står virksomheden altså i trade-off mellem at prøve at øge profitmassen ved at sælge mange enheder eller ved at have en høj profit pr. enhed.