Table of Contents:

 1. Hvad dækker produktionsomkostninger over?
 2. Hvad er variable enhedsomkostning?
 3. Hvordan regner man produktionsomkostninger ud?
 4. Hvad er driftsomkostning?
 5. Hvilke omkostninger findes der?

Hvad dækker produktionsomkostninger over?

En produktionsomkostning er en omkostning, der kommer af, at en virksomhed producerer en vare eller leverer en serviceydelse. Produktionsomkostninger kombinerer råvarer og arbejdskraft. For at beregne en produktionsomkostning pr. enhed, divideres produktionsomkostningerne med det samlede antal producerede enheder.

Hvad er variable enhedsomkostning?

Variable enhedsomkostninger er en omregning af de samlede variable omkostninger til et nøgletal, der fortæller hvor stor en del hver enkel enhed i gennemsnit står for.

Hvordan regner man produktionsomkostninger ud?

Det første du skal gøre er, at finde frem til alle de udgifter, du har haft i forbindelse med produktion og salg af en given vare. Dernæst lægger du alle tallene sammen. Så har du det samlede tal for de variable omkostninger i forbindelse med salget af en specifik vare.

Hvad er driftsomkostning?

Driftsudgifter omfatter vareforbrug af lagre, husleje m.m., lønninger og personaleomkostninger, fradrag for anlægsløn, fradrag for øvrige interne medgåede omkostninger samt af- og nedskrivninger.

Hvilke omkostninger findes der?

Her er et par eksempler på forskellige typer omkostninger:
 • Vareforbrug.
 • Produktionsomkostninger.
 • Råvare.
 • Salgsomkostninger.
 • Husleje.
 • Løn.
 • Administrationsomkostninger.
 • Bilomkostninger.