Table of Contents:

 1. Hvad betyder flertallet?
 2. Hvordan bøjer man navneord på engelsk?
 3. Hvad er flertal på engelsk?
 4. Hvordan substantiver bøjes i pluralis engelsk?
 5. Hvordan danner man flertal på engelsk?
 6. Hvordan danner substantiver pluralis engelsk?

Hvad betyder flertallet?

Fler-tal, et. 1) den største del af samtlige i betragtning kommende enheder, bestaaende af mindst een over halvdelen; de fleste (af); største delen (af); majoritet; pluralitet (jf. -hed 2.1, -stemmighed 1); især m. h. t. forsamling olgn., hvor afgørelser træffes ved afstemning (stemmeflerhed).

Hvordan bøjer man navneord på engelsk?

DANNELSE AF FLERTAL.
 • Engelske navneord danner normalt flertal ved at tilføje endelsen -s: ...
 • Hvis man ikke kan høre at der er tilføjet -s, skal flertalsendelsen være -es. ...
 • Hvis entalsformen ender på -y efter en konsonant, ændres -y til -ie og endelsen -s tilføjes:

Hvad er flertal på engelsk?

Regelmæssige navneord De fleste navneord i ental danner flertal ved at tilføje endelsen -s.

Hvordan substantiver bøjes i pluralis engelsk?

DANNELSE AF FLERTAL.
 • Engelske navneord danner normalt flertal ved at tilføje endelsen -s: ...
 • Hvis man ikke kan høre at der er tilføjet -s, skal flertalsendelsen være -es. ...
 • Hvis entalsformen ender på -y efter en konsonant, ændres -y til -ie og endelsen -s tilføjes:

Hvordan danner man flertal på engelsk?

Regelmæssige navneord De fleste navneord i ental danner flertal ved at tilføje endelsen -s.

Hvordan danner substantiver pluralis engelsk?

Regelmæssige navneord De fleste navneord i ental danner flertal ved at tilføje endelsen -s.