Table of Contents:

  1. Hvad betyder lovgivningen?
  2. Hvad betyder lovbefalet?
  3. Hvad betyder Nødlov?
  4. Hvad betyder lov og orden?
  5. Hvad betyder lovmæssig?
  6. Hvad betyder hjemmel på dansk?
  7. Hvor gælder loven?

Hvad betyder lovgivningen?

Lovgivning er i forhold til moral karakteriseret ved, at staten gennemtvinger lovgivningen og har indrettet et sanktionssystem ved manglende overholdelse af lovgivningen, hvorimod brud på moralen ikke sanktioneres af staten, med mindre moralen er skrevet ind i lovgivningen.

Hvad betyder lovbefalet?

Lovbefalet betyder omtrent det samme som Forpligtet.

Hvad betyder Nødlov?

Skolerne har i år haft mulighed for at give nødundervisning online, når det har været nødvendigt - bestemmelserne som gjorde det muligt, er nedfældet i en nødlov. Da nødloven var ved at udløbe i november, blev der hastet en ny igennem, som udløber til juleferien.

Hvad betyder lov og orden?

At opretholde ro og orden eller genoprette ordenen blev fx for Metternich et centralt anliggende for statsmagten, og selvom orden er en forudsætning for alt menneskeligt samliv, kædes udtrykket lov og orden ofte sammen med en konservativ politisk holdning.

Hvad betyder lovmæssig?

1) som stemmer overens med det i loven fastsatte; efter ell. ifølge loven; lovlig; lovgyldig; lovformelig; lovmedholdelig.

Hvad betyder hjemmel på dansk?

(lovfæstet) bemyndigelse til at foretage bestemte handlinger, træffe afgørelser i bestemte sager, el. lign. JURA et forholds berettigelse eller gyldighed på grundlag af love, forordninger el. lign.

Hvor gælder loven?

Færdselslovens gyldighed: Færdselsloven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Færdselsloven gælder således alle steder, hvor der er adgang for almindelig færdsel, hav enten det er offentligt eller privat.