Table of Contents:

  1. Hvor mange sømil er der i en grad?
  2. Hvad er forskellen på længde og breddegrader?
  3. Hvor mange sømil går der på et minut?
  4. Hvor langt er et bueminut?
  5. Hvad er 1 buesekund?

Hvor mange sømil er der i en grad?

Længdeenheden der her opstår kaldes en nautisk mil eller en sømil. Anvendt ved fartangivelse kaldes 1 sømil pr. time for 1 knob. Et breddeminut er altså en sømil, og en breddegrad er 60 sømil.

Hvad er forskellen på længde og breddegrader?

Jorden er opdelt i 360 længdegrader, som går fra Nord- til Sydpolen og bruges både til navigation, angive placering samt tidspunktet for et bestemt sted. Horisontalt er jorden opdelt i 180 breddegrader, som alle er lige præcis 111,12 km.

Hvor mange sømil går der på et minut?

40.000 km, svarer et bueminut til 1,852 km og er altså det samme som en sømil). Bueminut angives med ' f. eks. 32°17'.

Hvor langt er et bueminut?

Bueminut er 1/60-del af en grad og 1/21600-del af en cirkel (Hvis cirklen er jordens omkreds, på ca. 40.000 km, svarer et bueminut til 1,852 km og er altså det samme som en sømil). Bueminut angives med ' f. eks.

Hvad er 1 buesekund?

Buesekund er en enhed til måling af vinkler som svarer til 1/3600 grad og 1/1296000 cirkel. Buesekund angives med '' f. eks. 32°17'58''.