Table of Contents:

  1. Hvor meget vil vandstanden stige hvis Grønland smelter?
  2. Hvad er der under indlandsisen?
  3. Hvordan ser Grønland ud uden is?
  4. Hvor meget vil verdenshavene stige hvis Indlandsisen smelter?
  5. Hvad kaldes en lille by på Grønland?
  6. Hvor der er indlandsis eller gletsjere forskellige steder i verden?

Hvor meget vil vandstanden stige hvis Grønland smelter?

Hvis al is fra indlandsisen i Grønland smeltede, ville det bidrage til, at den globale vandstand ville stige med ca. 7 meter. Hvis al isen fra Antarktis' iskappe smeltede, ville det bidrage til en stigning på op til hele 60 meter.

Hvad er der under indlandsisen?

Under isen Nogle af de spor, som indlandsisen dækker i det nordligste Grønland, er to subglaciale nedslagskratere, Hiawatha-krateret efter en kilometer-stor jernmeteorit og et andet noget ældre nedslagskrater kun 183 km fra Hiawatha-krateret.

Hvordan ser Grønland ud uden is?

Fjernede man al isen fra Grønland, ville man opdage, at der midt på den centrale del af verdens største ø strækker sig en kæmpemæssig, aflang sænkning, der ligger under havets overflade. Den er opstået, fordi vægten af det flere kilometer tykke isdække har trykket fjeldene ned.

Hvor meget vil verdenshavene stige hvis Indlandsisen smelter?

Smelter al is på Jorden, stiger verdenshavene omkring 70 m. En total afsmeltning af isen ville dog kræve en varmere klode, end vi har i dag. Oven i de 70 m ville derfor komme yderligere et bidrag på op til 30 m fra vands varmeudvidelse – altså det forhold, at varmt vand fylder mere end koldt.

Hvad kaldes en lille by på Grønland?

Bygder i Grønland En bygd er en mindre bebyggelse end en by.

Hvor der er indlandsis eller gletsjere forskellige steder i verden?

I dag findes kun to isskjolde på Jorden, nemlig Indlandsisen på Grønland samt isskjoldet på Antarktis. Nogle steder, fortrinsvis langs kysten på Antarktis, findes flydende gletsjere. Disse betegnes som isshelfer og kan være m tykke.