Table of Contents:

  1. Hvad går Keplers tre love ud på?
  2. Hvad er konstanten i Keplers 3 lov?
  3. Hvorfor gælder Kepler 3 lov både for planeter og kometer?
  4. Hvordan adskiller Newtons love sig fra Keplers love?
  5. Hvad er forskellen på Synodisk og siderisk omløbstid?
  6. Hvad betyder Synodisk omløbstid?

Hvad går Keplers tre love ud på?

Keplers tredje lov Kvadratet på en planets omløbstid er proportionalt med dens middelafstand til Solen (den halve storakse i ellipsebanen) i tredje potens. Proportionalitetskonstanten er den samme for alle planeterne. De to første love blev publiceret i 1609, den tredje i 1619.

Hvad er konstanten i Keplers 3 lov?

Keplers tredje lov er også en direkte følge af Newtons tyngdelov. Det er nemmest at se for en cirkulær bane, men det gælder også for ellipsebaner. Alt på højre side af lighedstegnet er konstant - når vi ser på planeter i samme solsystem, så det er samme M⊙. Det betyder, at forholdet mellem T2 og r3 er konstant.

Hvorfor gælder Kepler 3 lov både for planeter og kometer?

Keplers 3. lov. siger, at forholdet mellem omløbstiden O i anden potens og middelafstanden A til Solen i tredie potens, altså O2/A3, er det samme for alle planeter. Det var først Newton, der udledte lovene af generelle fysiske principper.

Hvordan adskiller Newtons love sig fra Keplers love?

Newton og Kepler Af Keplers tre love kan man slutte, at Newtons love må gælde for planetbevægelserne. Og omvendt kan man af Newtons love udlede, at Keplers love må gælde for planetbevægelserne.

Hvad er forskellen på Synodisk og siderisk omløbstid?

Månens sideriske omløbstid, 27,322 d, er tiden mellem Månens passage af samme stjerne. Månens synodiske omløbstid, 29,531 d, er tiden mellem samme stillinger i forhold til Solen, fx mellem to fuldmåner. Da Solen og Månen har samme omløbsretning, bliver den synodiske periode større end den sideriske.

Hvad betyder Synodisk omløbstid?

Synodisk omløbstid, for en måne tidsrummet fra månen, set fra dens planet, står i retning mod Solen, til månen næste gang står i retning mod Solen. For Jordens måne er den synodiske omløbstid 29 d 12 h 44 min (en synodisk måned), den gennemsnitlige tid fra nymåne til nymåne.