Table of Contents:

  1. Hvad er Decelerations kravet til personbil?
  2. Hvilke køretøjer har ikke nogen egentlig chassisramme?
  3. Hvad er en M1 bil?
  4. Hvor bred er en lastbil?
  5. Hvilke påskrifter skal der være på en varebil N1?
  6. Hvad er skævbremsning?
  7. Er nakkestøtter lovpligtige?
  8. Hvilke krav stilles til en chassisramme?
  9. Hvilke lastbiler skal være forsynet med hastighedsbegrænser?
  10. Hvad betyder M1 M2 M3 for personbiler?

Hvad er Decelerations kravet til personbil?

For almindelige personbiler er kravet en effekt, der kan give bilen en deceleration på mindst 5,8 m/s2.

Hvilke køretøjer har ikke nogen egentlig chassisramme?

3) Nogle lastbiler har ingen egentlig chassisramme, men kan være opbygget som en selvbærende konstruktion (fx små lukkede lastbiler).

Hvad er en M1 bil?

Bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg anses som personbil M1. Bil med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg anses som personbil M2/M3.

Hvor bred er en lastbil?

Et køretøj ikke have en bredde, der overstiger 2,55 m, jf. dog § 4. trækkende bils bredde med mere end 0,35 m i hver side. udragende dele kan afmonteres eller slås ind, kun finde sted med sådanne dele i transportstilling.

Hvilke påskrifter skal der være på en varebil N1?

2.02.024 VAREBIL N1 (1) Varebil N1 skal på hver side af køretøjet på et tydeligt synligt sted være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver køretøjets tilladte last og tilladte totalvægt.

Hvad er skævbremsning?

Den hyppigste bremsefejl ved syn og vejsidekontrol er såkaldt skævbremsning – det betyder, at bussen ikke bremser helt lige (symmetrisk), fordi bremsetrykket ved hjulet i den ene side ikke er præcis det samme som i den anden side.

Er nakkestøtter lovpligtige?

Nakkestøtter blev monteret i biler i Nordamerika i 1960'erne og efter 1. januar 1969 skulle alle nordamerikanske biler være udstyret med nakkestøtter efter krav fra den amerikanske færdselssikkerhedsstyrelse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Nakkestøtter er lovpligtige i Danmark.

Hvilke krav stilles til en chassisramme?

Hvad skal du kontrollere på de bærende dele? Chassisramme: efterses med passende intervaller for brud på ramme, traverser, hjælperamme samt nagler og bolte. møtrikker skal være fastspændte. Hjulophæng: hjulophæng skal være solidt udført og forsvarligt fastspændt til chassisramme eller selvbærende karrosseri.

Hvilke lastbiler skal være forsynet med hastighedsbegrænser?

Lastbiler med tilladt totalvægt over 12.000 kg og busser med tilladt totalvægt over 10.000 kg, der er registreret første gang den 1. januar 1994 eller senere, skal være forsynet med hastighedsbegrænser, der opfylder de konstruktive bestemmelser i Rådets direktiv nr. 92/24/EØF.

Hvad betyder M1 M2 M3 for personbiler?

Bil med tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg anses som personbil M1, mens bil med tilladt totalvægt på over 3.500 kg anses som personbil M2/M3. Personbil M2 eller M3, som er indrettet således, at alle eller nogen af passagersæderne kan omdannes til liggepladser.