Table of Contents:

  1. Hvordan fungerer interessentskab?
  2. Hvordan opretter man et interessentskab?
  3. Er et interessentskab en juridisk person?
  4. Hvordan hæftes der i et interessentskab?
  5. Hvad koster det at oprette et interessentskab?
  6. Hvorfor interessentselskab?
  7. Hvem hæfter i et kommanditselskab?
  8. Hvad koster det at starte et interessentskab?

Hvordan fungerer interessentskab?

I en virksomhed, der er stiftet som et I/S, hæfter ejerne personligt, solidarisk og ubegrænset. Det vil med andre ord sige, at hvis virksomheden går konkurs eller ikke kan betale sin gæld til de forskellige kreditorer, så bliver ejernes personlige formue sat i spil.

Hvordan opretter man et interessentskab?

Et interessentskab kan være ejet af både fysiske personer og virksomheder. For at stifte et interessentskab skal der være mindst to ejere, som kaldes interessenter. Begge ejere hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning. Du kan starte et interessentskab uden at indskyde kapital.

Er et interessentskab en juridisk person?

Interessentskabet er en selvstændig juridisk person, men det er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Det betyder, at det ikke er interessentskabet, der beskattes, men at det er ejerne (interessenterne), der beskattes for deres andel af interessentskabets indkomst.

Hvordan hæftes der i et interessentskab?

Ejerne i et interessentskab hæfter personligt, solidarisk og direkte med alt hvad de ejer i privaten, hvorfor det er en god idé, at man som ejer skal være ekstra påpasselig med oprettelsen. Alle forpligtelser som virksomheden måtte have, bliver altså automatisk også ejernes forpligtelser.

Hvad koster det at oprette et interessentskab?

Det koster ikke noget at oprette et interessentskab. Registreringen er gratis, og der er ikke noget krav om startkapital. Du skal dog være opmærksom på, at der er solidarisk og ubegrænset hæftelse.

Hvorfor interessentselskab?

Fordele ved interessentskab Nogle af de andre fordele ved et interessentskab er, at der ikke er nogen revisionskrav eller stiftelseskrav. Derudover kan et underskud i virksomheden trækkes fra i ens personlige indkomst modsat ved selskaber, der har begrænset hæftelse.

Hvem hæfter i et kommanditselskab?

Et kommanditselskab er et selskab, hvor der er to typer af selskabsdeltagere – kommanditister, som hæfter begrænset med deres indskud, og komplementarerne, som hæfter ubegrænset og personligt. Kommanditselskaber er reguleret af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Hvad koster det at starte et interessentskab?

Det koster ikke noget at oprette et interessentskab. Registreringen er gratis, og der er ikke noget krav om startkapital. Du skal dog være opmærksom på, at der er solidarisk og ubegrænset hæftelse.