Table of Contents:

  1. Hvor stammer navnet Kit fra?
  2. Hvad betyder Kitt?
  3. Hvad står kit for?
  4. Hvornår har man oldtidskundskab?
  5. Hvorfor skal man have oldtidskundskab i gymnasiet?
  6. Hvorfor skal man have oldtidskundskab på STX?
  7. Hvad skal man bruge oldtidskundskab til?

Hvor stammer navnet Kit fra?

Navnene Kit Kat og Kit Cat blev reserveret i 1911 af den britiske slikproducent Rowntree's, men ikke umiddelbart brugt. Navnet Kit Cat blev i 1920'erne brugt til en æske chokolade. Den nuværende form for Kit Kat blev lanceret i 1935. Rowntree's stod for produktionen indtil 1988, hvor Nestlé opkøbte og overtog firmaet.

Hvad betyder Kitt?

​Koordineret Indsats på Tværs (KIT) er en samarbejdsmodel, der har til formål at forbedre forløbene for børn og unge på tværs af BUC og Kommune, så de sikres den bedst mulige behandling af og støtte til deres samlede problematikker.

Hvad står kit for?

Kit, plastisk masse, der anvendes til sammenklæbning eller til udfyldning af revner (spartelmasse). Kit er blødt, når det bruges, men bliver efter påføring hårdt; det består ofte af en blanding af et flydende og et fast stof.

Hvornår har man oldtidskundskab?

Oldtidskundskab er et kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger sig med tekster og billeder fra den græske og romerske oldtid i perioden 500 f.v.t. til 400 e.v.t., hvori værdier, begreber og formsprog, der blev normgivende for europæisk kultur, kommer til udtryk.

Hvorfor skal man have oldtidskundskab i gymnasiet?

Vil man studere efter gymnasiet, er oldtidskundskab en glimrende forberedelse. Faget viser, hvorfor mennesker altid bør have mulighed for at tænke frit, kritisk og ufordomsfyldt. Oldtidskundskab giver den frie tanke en form og et rum.

Hvorfor skal man have oldtidskundskab på STX?

Oldtidskundskab er et videns- og kundskabsfag. Faget giver eleverne viden om antikken og dens efterliv, og eleverne opnår gennem undervisningen kundskaber, der gør dem i stand til i bred forstand at anvende denne viden og kunne handle i både tanke og praksis på bag- grund af denne viden.

Hvad skal man bruge oldtidskundskab til?

Oldtidskundskab giver dig en grundig indføring i fagene arkæologi, græsk sprog, historie og litteratur. Du studerer den græske og romerske oldtidskultur gennem de tekster, monumenter og andre levn, den har efterladt.