Table of Contents:

  1. Hvordan starter juleevangeliet?
  2. Hvem kom for at fejre Jesus?
  3. Hvordan holder vi jul i Danmark?
  4. Hvorfor skulle Josef Maria og Jesus sove i en stald?
  5. Hvilket evangelie læser præsten fra juleaften?

Hvordan starter juleevangeliet?

Juleevangeliet er den danske betegnelse for Lukasevangeliet kapitel 2 (Luk 2) vers 1-14, nogle gange vers 1-20, der beretter om Josefs og Marias rejse fra Nazaret til Betlehem, Jesu fødsel i stalden, englenes budskab til hyrderne og deres besøg hos barnet i stalden.

Hvem kom for at fejre Jesus?

Det var den romerske kejser Aurelian, som indførte midvinterfesten den 25. december, hvor de fejrede en populær romersk solgud. Ved at fejre Kristus samme dag satsede de kristne på at fortrænge guden til fordel for Jesus.

Hvordan holder vi jul i Danmark?

Julen er en gammel fest som blev holdt om vinteren for at fejre at dagene på denne tid af året blev længere og lysere. I dag er julen en kristen højtid hvor man mindes at Jesus blev født. De fleste mødes med deres familie, spiser julemad, synger, danser om juletræet og giver hinanden gaver.

Hvorfor skulle Josef Maria og Jesus sove i en stald?

Jesus blev født i en stald Men alle senge i byen var optaget, for der var kommet så mange mennesker til byen, at alt var lejet ud. Heldigvis fik de lov til at bo i en stald, og her blev Jesus født. Han var Maria og Josefs første barn. Maria lagde ham til at sove i en krybbe.

Hvilket evangelie læser præsten fra juleaften?

Den tekst vi typisk kender som Juleevangeliet, står som begyndelsen på 2. kapitel (vers 1-14) i Lukasevangeliet (som kan ses længere nede). Lukas fortæller om Josef og Maria, om stalden, krybben, hyrderne og englene.