Table of Contents:

  1. Hvad må man have med til mundtlig dansk eksamen?
  2. Hvor langt skal et Oplæsningsstykke være?
  3. Hvordan foregår en skriftlig dansk eksamen?
  4. Hvad er forskellen på prøveform A og B?
  5. Hvordan man laver en outline?
  6. Hvordan foregår historie eksamen folkeskolen?

Hvad må man have med til mundtlig dansk eksamen?

Det er ikke tilladt at tale med eller have kontakt til andre under prøverne. Det gælder både i og uden for prøvelokalet, mundtligt, via mobiltelefon og på internettet gennem fx chat og e-mail. De tilsynsførende er de eneste, du kommunikere med under prøven. Det gør du ved at række hånden op.

Hvor langt skal et Oplæsningsstykke være?

Oplæsningsstykket kan ikke være noget, du selv har skrevet. Din oplæsning skal være øvet. Tidsrammen er 25 minutter. De 5 minutter går til votering og karaktergivning, hvilket betyder, at man er inde til selve prøven i ca.

Hvordan foregår en skriftlig dansk eksamen?

Der vil typisk være 4 forskellige opgaver at vælge imellem i kataloget, men alle opgaverne vil være i én af de 2 eksamensgenrer analyserende artikel og debatterende artikel (mere om dem nedenfor). Du må ikke bruge internettet til at søge information, men du må til gengæld medbringe alle hjælpemidler.

Hvad er forskellen på prøveform A og B?

Valget mellem prøveform A og B har blandt andet betydning for, om der trækkes lod til fordybelsesområde, om eleverne skal have undervisning i fordybelsesområde, eller om prøverne afholdes med forberedelse. Læs mere i prøvevejledningerne på uvm.dk.

Hvordan man laver en outline?

Præsentation af outline består af den synopsis eller visuelle præsentation (fx powerpoint) eleven selv har skrevet. Eleverne skal her fremlægge deres selvvalgte emne. Lodtrukkent spørgsmål er en samtale baseret på et spørgsmål, der tager udgangspunkt i et af emnerne fra pensum.

Hvordan foregår historie eksamen folkeskolen?

Prøven i historie Der er tale om en mundtlig prøve på baggrund af en selvvalgt problemstilling og med inddragelse af et produkt, som eleven/gruppen selv har udarbejdet. Eleverne må gå til prøve individuelt eller i grupper a 2-3 elever.