Table of Contents:

  1. Hvor mange m2 skal en gris have lige inden slagtning?
  2. Hvor meget plads skal smågrise have?
  3. Hvor mange grise pr hektar?
  4. Hvor meget plads skal svin have?
  5. Hvor meget plads har en konventionel gris?
  6. Hvor meget er en dyreenhed?

Hvor mange m2 skal en gris have lige inden slagtning?

*) EU krav: Det samlede frie gulvareal, som er til rådighed for hver gylt efter løbning og hver so, når gylte og/eller søer holdes i flok, skal henholdsvis være på mindst 1,64 m2 og 2,25 m2.

Hvor meget plads skal smågrise have?

En konventionel gris på mellem kg skal minimum have 0,65 m². Der er forskellige krav til, hvor meget plads en økologisk gris skal have, alt efter hvor meget den vejer. En økologisk gris på mellem kg skal minimum have 2,3 m² hvoraf 1 m² skal være udeareal.

Hvor mange grise pr hektar?

Arealbehov. Maksimal dyretæthed på friland er 2,8 DE pr. ha, når der er svinehold på arealet i højst 12 måneder i træk, og der herefter dyrkes en kvælstofforbrugende afgrøde i mindst 12 måneder, inden der igen er svinehold på samme areal.

Hvor meget plads skal svin have?

Plads for slagtesvin uden unger Økologisk gris: Skal have adgang til et udendørsareal, der er minimum 2,3 kvadratmeter ved 100 kilo. Frilandsgris: Skal have adgang til et udendørsareal, der er minimum 1,20 kvadratmeter ved 100 kilo. Konventionel gris: Skal have minimum 0,65 kvadratmeter i stald ved 100 kilo.

Hvor meget plads har en konventionel gris?

En konventionel gris på mellem kg skal minimum have 0,65 m². Der er forskellige krav til, hvor meget plads en økologisk gris skal have, alt efter hvor meget den vejer. En økologisk gris på mellem kg skal minimum have 2,3 m² hvoraf 1 m² skal være udeareal.

Hvor meget er en dyreenhed?

Dyreenhed, DE, enhed, der anvendes ved opgørelsen af en husdyrbestands størrelse ud fra dyrenes produktion af kvælstof i afføring og urin, idet 1 DE svarer til 100 kg kvælstof.