Table of Contents:

 1. Hvem spilder mest mad?
 2. Hvad er skjult madspild?
 3. Hvor er der mest madspild i Danmark?
 4. Hvad koster madspild?
 5. Hvorfor spilder vi mad?
 6. Hvorfor er der mad spild?
 7. Hvor meget mad smider vi ud i verden?
 8. Hvor meget CO2 udleder madspild?
 9. Hvorfor er madspild et miljøproblem?
 10. Hvor meget madspild er der i USA?
 11. Hvor meget madspild er der i Danmark 2021?
 12. Hvad gør Danmark mod madspild?
 13. Hvor ender madspild?
 14. Hvor mange kilo mad spiser man om året?
 15. Hvor meget mad smider butikker ud?

Hvem spilder mest mad?

Forbrugerne står for klart det største madspild i Danmark. Samtidig er de private husholdninger den sektor, som står for den største andel af det samlede danske madspild på ca. 715.000 ton årligt - nemlig 36% (260.000 ton). På andenpladsen ligger detailhandelen med 23% (163.000 ton).

Hvad er skjult madspild?

I ”Madspild i fødevaresektoren” fremgår det desuden, at skjult madspild: “er spild af planter eller dyr, der kunne have været spist af mennesker, hvis de blev behandlet eller udnyttet optimalt gennem hele kæden fra primærproduktion til detailhandel.” (se kilder).

Hvor er der mest madspild i Danmark?

I servicesektoren er der et årligt madspild på 227.000 ton, heraf 163.000 ton fra detailhandlen, 29.000 ton fra hoteller og restauranter og 31.000 ton fra institutioner og storkøkkener om året. Madspild fra primærproduktionen udgør 100.000 ton pr. år, mens fødevareindustrien står for et årligt madspild på 133.000 ton.

Hvad koster madspild?

Udover det spiselige madspild har primærproduk- tionen et spild af ikke-spiseligt madaffald, der er opgjort til 541.000 ton årligt. Fødevareøkonomisk Institut vurderer værdien af det danske madspild til 8,4 milliarder kroner om året.

Hvorfor spilder vi mad?

Vi smider meget mad i skraldespanden. Men hvorfor gør vi det? Vi køber for meget ind, så der ender med at være alt for meget mad i køleskabet. Tit når maden at blive dårlig, inden den bliver spist.

Hvorfor er der mad spild?

Madspild sker på alle stadier fra jord til bord Mangel på viden omkring problematikken og tilgængelige løsninger. Utilstrækkelig infrastruktur i fødevarekæden. Ineffektivitet i fødevarekæden. Dårligt samarbejde henover fødevarekæden.

Hvor meget mad smider vi ud i verden?

Omkring en tredjedel af de fødevarer, der produ- ceres på verdensplan, går til spilde. Set over et år betyder det, at 1,3 milliarder ton mad, aldrig bliver spist. Madspildet sker både i den rige del af ver- den og i den fattige.

Hvor meget CO2 udleder madspild?

Ifølge FAO bidrager madspild årligt til et CO2-udslip på 8% af det menneskeskabte udslip til drivhuseffekten. For hvert kilo mad, der er produceret, bliver 4,5 kg CO2 frigjort i atmosfæren.

Hvorfor er madspild et miljøproblem?

Hvordan påvirker madspild klimaet? Madspild står ifølge FN for 8 til 10 % af al verdens CO2-udledning. Ubrugte madvarer er skyld i 3,3 milliarder ton CO2-udledning hvert år. Hvis man sammenligner den CO2-udledning, som madspild er skyld i, vil det kun være USA og Kina, der udleder mere.

Hvor meget madspild er der i USA?

Over 40% af maden går til spilde i USA Mellem 8 og 10 procent af den globale CO2-udledning menes at kunne henføres til madspild. Problemet er særligt stort i USA, hvor over 40% af den mad, der bliver produceret, går til spilde - mod cirka 30% i resten af verden.

Hvor meget madspild er der i Danmark 2021?

Mængderne af dansk madspild
VærdikædeledVurdering af madspild i ton pr. år, data fra Miljøstyrelsen 2021
Primærproduktion44.000
Fødevareindustri385.000
Detail og engros96.000
Restaurationsbranchen42.000
30. jun. 2021

Hvad gør Danmark mod madspild?

En række af landets førende virksomheder samt organisationerne Stop Spild Af Mad og FødevareBanken samler med et unikt partnerskab danske virksomheder og forbrugere i kampen mod madspild. Virksomhederne vil selv halvere deres madspild frem mod 2030.

Hvor ender madspild?

Bioaffald, og dertil madspild, ender enten i affaldsdepoter, eller bliver forbrændt til produktion af energi. I affaldsdepoter rådner mad, og kommer derved ind i jorden og op i luften, hvilket skader miljøet og dets omgivende samfund.

Hvor mange kilo mad spiser man om året?

Tal fra den seneste DANSDA for 2011-13 viser, at en dansker i gennemsnit spiser knap 44 kilo kød fra okse, kalv, svin og lam om året. Heraf er 66% svinekød og 32% okse-/kalvekød. Dertil kommer et årligt indtag af fjerkræ på otte kilo, hvilket giver et samlet årligt kødindtag for en gennemsnitsdansker på 52 kilo.

Hvor meget mad smider butikker ud?

Hvert år smider butikker i Danmark omkring 163.000 ton mad ud. Flere supermarkeder er begyndt at lave super-tilbud på varer, som nærmer sig sidste salgsdato, eller give dem væk gratis. På den måde er de med til at mindske madspildet.