Table of Contents:

 1. Hvor mange timer skal jeg arbejde for at få pause?
 2. Hvor mange dage i træk må man arbejde?
 3. Hvor mange timer må man max arbejde om dagen?
 4. Hvor tit må man holde pause?
 5. Hvem gælder 11 timers reglen for?
 6. Er 35 timer fuldtid?
 7. Hvor lange vagter må man have?
 8. Hvad er 48 timers reglen?
 9. Kan man undgå 11 timers reglen?
 10. Er det lovligt at have 2 jobs?
 11. Hvorfor holde pause?
 12. Hvad er en god pause?
 13. Hvor ofte må 11 timers reglen brydes?
 14. Hvilke krav er gældende for kontor hjemmearbejdsplads?
 15. Hvornår er man fuldtid?

Hvor mange timer skal jeg arbejde for at få pause?

Loven giver dig ret til at holde en pause, hvis din arbejdstid er længere end 6 timer. Pausen skal være så lang, at du får koblet ordentligt fra. Det er typisk en halv time, hvor du har tid og ro til at spise. Loven siger også, at du har ret til at holde pauser, hvis du har ”ensidigt gentaget arbejde”.

Hvor mange dage i træk må man arbejde?

Alle har ret til et ugentligt fridøgn, som skal falde på det 7. døgn. Du altså kun arbejde 6 døgn i træk, inden du i henhold til arbejdsmiljøloven have et fridøgn. I de fleste overenskomster er det aftalt, at du skal have 2 ugentlige fridøgn.

Hvor mange timer må man max arbejde om dagen?

Som udgangspunkt du dog ikke arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit på fire måneder. Der er altså som udgangspunkt ikke nogen særlige regler for, hvor meget du må arbejde på én dag, hvis blot gennemsnittet af dine arbejdstimer ikke overstiger 48 timer om ugen.

Hvor tit må man holde pause?

Det er forskelligt fra overenskomst til overenskomst, men ifølge de store butiksoverenskomster* har du krav på mindst en halv times pause, når arbejdstiden overstiger fem timer. Den daglige pause kan ikke overstige en time, medmindre arbejdstiden uden pauser varer mere end 7,5 timer.

Hvem gælder 11 timers reglen for?

Alle medarbejdere i Danmark er underlagt reglerne om daglig og ugentlig hviletid. Reglerne er også kendt som 11-timers reglen og reglen om det ugentlige fridøgn. 11-timers reglen betyder, at man som medarbejder har krav på 11 timers sammenhængende hvil inden for en periode på 24 timer.

Er 35 timer fuldtid?

Bliver du ledig, skal du dog være parat til at søge og acceptere tilbud om arbejde på fuldtid. Det vil sige svarende til 37 timers arbejde pr. uge.

Hvor lange vagter må man have?

Det er din arbejdsgivers ledelsesret at planlægge længden af din arbejdsdag, så længe reglerne i din arbejdstidsaftale overholdes. Det fremgår af din arbejdstidsaftale i overenskomsten, hvor lange vagter du må have. I regioner er det typisk op til 12 timer, i kommuner og private virksomheder 10 timer.

Hvad er 48 timers reglen?

Det går 48-timers reglen ud på Arbejdstidsdirektivet fastsætter rammerne for, hvor mange timer en medarbejder må arbejde den enkelte dag og i gennemsnit pr. uge. Ifølge direktivet må en medarbejder maksimalt arbejde 48 timer i gennemsnit pr. uge målt over en periode på 4 måneder.

Kan man undgå 11 timers reglen?

Arbejdstilsynet kan dispensere fra 11-timers reglen i enkelttilfælde, hvor arbejdets udførelse efter dets art ikke kan opsættes, eller særlige arbejdsformer gør en fravigelse nødvendig. Det er en forudsætning, at arbejdet falder inden for bilagets område. Dispensationen gives af Arbejdstilsynet.

Er det lovligt at have 2 jobs?

Kan din arbejdsgiver forbyde dig at bijobbe? Funktionærloven giver dig ret til tage et ekstra hverv i fritiden, udover jobbet, så længe de to ikke konkurrerer, og du kan passe dit job på almindelig vis. Men din ansættelseskontrakt kan samtidig forbyde det.

Hvorfor holde pause?

Pauser er vigtige, hvis man vil holde til et helt arbejdsliv. Pauser øger kreativiteten, og så forebygger de stress og giver arbejdslyst. Derfor skal man også holde flere pauser end blot frokostpausen midt på dagen, hvis man vil yde sit bedste på arbejdet og have det godt, når man går hjem.

Hvad er en god pause?

Hold små pauser på 2-5 minutter. De er lette at få plads til i hverdagen. Og du skal helst holde dem, før du føler behovet for dem. Det er en god ide at planlægge små korte pauser en gang i timen.

Hvor ofte må 11 timers reglen brydes?

Dispensation for 11 timers reglen Dog maksimalt èn gang pr uge. Når der sker afvigelser, skal der snarest muligt ydes tilsvarende kompenserende hvileperiode.

Hvilke krav er gældende for kontor hjemmearbejdsplads?

Hvad er reglerne for en hjemmearbejdsplads?
 • Hvis du udfører skærmarbejde i hjemmet i gennemsnit mindst én arbejdsdag om ugen.
 • Hvis du regelmæssigt arbejder mindst 2 timer de dage, hvor du arbejder hjemme, og det tidsmæssigt svarer til mindst en dag om ugen - og i øvrigt arbejder ved skærmen mindst 2 timer dagligt.
8. mar. 2022

Hvornår er man fuldtid?

Bliver du ledig, skal du dog være parat til at søge og acceptere tilbud om arbejde på fuldtid. Det vil sige svarende til 37 timers arbejde pr. uge.