Table of Contents:

 1. Hvilke uddannelser kræver ikke snit?
 2. Hvis man dumper en eksamen på universitet?
 3. Hvad skal man have i snit for at komme på universitetet?
 4. Er eksamen aflyst 2021?
 5. Hvad gør jeg hvis mit gennemsnit ikke er højt nok?
 6. Er 4 en god karakter?
 7. Hvornår har man dumpet en eksamen?
 8. Hvad sker der hvis man får 00 til eksamen?
 9. Hvad er et godt snit?
 10. Hvilken uddannelse har højeste snit?
 11. Hvilke eksamener er aflyst?
 12. Er eksamen aflyst 2022?
 13. Kan man gøre sit snit højere?
 14. Er det muligt at forbedre sit gennemsnit?
 15. Hvad er en middel karakter?

Hvilke uddannelser kræver ikke snit?

Selvom adgangskvotienten kan ændre sig fra år til år, forventer vi ikke at den falder til 6,0 på uddannelser som: medicin, odontologi, forsikringsmatematik, molekylær biomedicin, film- og medievidenskab, litteraturvidenskab, psykologi, antropologi eller statskundskab.

Hvis man dumper en eksamen på universitet?

Hvis du har brugt tre eksamensforsøg på et fag uden at bestå, vil du blive udmeldt fra universitetet. Hvis du har brugt tre eksamensforsøg i et fag uden at bestå, kan du søge dit studienævn om dispensation til et fjerde eksamensforsøg.

Hvad skal man have i snit for at komme på universitetet?

Generelle adgangskrav til en videregående uddannelse kan være en dansk gymnasial eksamen eller en adgangsgivende udenlandsk eller international eksamen. På nogle uddannelser kan det også være en erhvervsuddannelse, et adgangskursus eller en række gymnasiale enkeltfag på bestemte niveauer.

Er eksamen aflyst 2021?

Aflysninger af alle eksamerne i 2021, både for 9 årgang, 1g, 2g, 3g og alle videregående uddannelser i alle fag. Udskiftes med elevernes standpunkt karakter eller evt. en prøve i faget samt standpunkt.

Hvad gør jeg hvis mit gennemsnit ikke er højt nok?

Hvis ikke du har et højt nok gennemsnit til at komme direkte ind via kvote 1 (optag, der udelukkende er baseret på karaktergennemsnit fra ungdomsuddannelsen), eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit gennemsnit er højt nok til at komme ind, kan du vælge at søge optag via kvote 2.

Er 4 en god karakter?

Hvis der til en eksamen er et bestå-krav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren: 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven/den studerende er ikke bestået, når hun/han får karakteren: 00 eller -3.

Hvornår har man dumpet en eksamen?

Hvis der ikke foreligger en attestation/bekræftelse, eller det ikke fremgår af dit eksamensbevis, at du har bestået B-niveauet/C-niveauet i det fag, du har dumpet på A/B-niveau, vil faget blive registreret som dumpet.

Hvad sker der hvis man får 00 til eksamen?

Bestået/ikke bestået Hvis der til en eksamen er et bestå-krav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren: 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven/den studerende er ikke bestået, når hun/han får karakteren: 00 eller -3.

Hvad er et godt snit?

Kun 10 procent af de videregående uddannelser i Danmark kræver et snit over 9. 50 procent af uddannelserne har ikke noget karakterkrav. Fik du 7 i snit, kunne du i 2018 komme ind på 70 procent af alle uddannelser. 8 ud af 10 af de optagne kom ind på deres 1.

Hvilken uddannelse har højeste snit?

Konservatoruddannelsen på Det Kongelige Akademi har den højeste adgangskvotient i 2021. I Østjylland er det Cognitive Science på Aarhus Universitet, som løber med det højeste snit.

Hvilke eksamener er aflyst?

Politisk aftale om sommerens prøver og eksaminer
 • Der afholdes færre prøver i grundskolen end normalt, så der alene afholdes fire prøver i 9. ...
 • Der afholdes færre prøver for elever i 3. ...
 • Der ændres ikke i antallet af prøver på erhvervsuddannelserne. ...
 • Der ændres ikke i antallet af prøver på blandt andet FVU, AMU og avu.
25. feb. 2022

Er eksamen aflyst 2022?

Det har bredt flertal i Folketinget aftalt. Der bliver igen til sommer færre eksamener for elever i folkeskolens 9. klasse og i 3.g i gymnasiet. Det har et bredt flertal i Folketinget aftalt fredag.

Kan man gøre sit snit højere?

Uanset hvilken form for supplering du vælger, skal du være opmærksom på, at du ikke kan forhøje dit karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen. Hvis du afslutter din stx, htx, hhx, hf eller eux efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer via fx hf-enkeltfag, vil dit karaktergennemsnit blive genberegnet.

Er det muligt at forbedre sit gennemsnit?

Fra 2022 kan supplering trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned. Dit gennemsnit vil blive nedjusteret, hvis både dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse og suppleringsbeviser er fra 1. maj 2022 eller senere, og karaktererne fra dine suppleringsfag trækker dit gennemsnit ned.

Hvad er en middel karakter?

13-skalaen
KarakterBeskrivelseForventet andel af alle
10For den udmærkede, men noget rutineprægede præstation10%
9For den gode præstation, der ligger lidt over middel20%
8For den middelgode præstation27%
7For den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel20%