Table of Contents:

 1. Hvorfor bruger man Metonymi?
 2. Hvad er en Metonymi?
 3. Hvad bruger man billedsprog til?
 4. Hvorfor bruge sproglige billeder?
 5. Hvad er en metafor eksempel?
 6. Hvorfor bruger man billedsprog i tekster?
 7. Hvad er Kildeområder?
 8. Hvad gør sproglige billeder ved en tekst?
 9. Hvorfor bruger vi metaforer?
 10. Hvad gør billedsprog for en tekst?
 11. Hvilke metaforer findes der?
 12. Hvordan er en metafor opbygget?
 13. Hvad er kildeområde og målområde?

Hvorfor bruger man Metonymi?

Metonymien tildeler sproget ekstra betydning ved at udpege ét element som repræsentant for det, der omtales: En del af realplanet (fx dine fingre) bruges til at beskrive hele realplanet (fx dig som skribent).

Hvad er en Metonymi?

Metonymi (af græsk metonymia 'navneombytning', af meta- og onyma, variant af onoma 'navn') er en stilfigur, hvor man erstatter et udtryk med et andet fra samme generelle betydningsområde.

Hvad bruger man billedsprog til?

Billedsprog er en slags sproglig pynt, som man bruger til at farve og skabe stemninger i sproget. Billedsprog er alle de udtryk, der ikke kan forstås udelukkende bogstaveligt. Ved en sammenligning knyttes to ting, personer eller begreber sammen ved hjælp af et sammenligningsled (som, lige som, som om).

Hvorfor bruge sproglige billeder?

Billedsprog er en fællesbetegnelse for sproglige billeder - også kaldt troper. Ved brugen af billedsprog farves teksten; der lægges en stemning ind. En sanselighed skabes. Sproglige billeder opstår typisk ved, at ord anvendes i en sammenhæng, de normalt ikke er knyttet til.

Hvad er en metafor eksempel?

Når man sammenligninger noget - med noget andet. Eksempel 1: ”Han var snu som en ræv.” Eksempel 2: ”Hun var grå som en efterårsdag.” Eksempel 3: "I huset var der varmt som i en ørken."

Hvorfor bruger man billedsprog i tekster?

Ordet "billedsprog" er sammensat af de to ord: billede og sprog, hvilket kan lede hen til betydningen, sprog, der skaber billeder. Billedsprog bruges ofte i litteraturen til at skabe indre billeder hos den, der læser teksten, så oplevelsen, forståelen og indlevelsen bliver bedre og rigere.

Hvad er Kildeområder?

Dét område, der overføres betydning fra, kaldes nogle gange billedplanet eller kildeområdet (de to ord betyder det samme). I vores eksempel er det 'Freias Sal', der er kildeområde/billedplan. Dét område, der overføres betydning til, kaldes realplanet eller målområdet.

Hvad gør sproglige billeder ved en tekst?

Ordet "billedsprog" er sammensat af de to ord: billede og sprog, hvilket kan lede hen til betydningen, sprog, der skaber billeder. Billedsprog bruges ofte i litteraturen til at skabe indre billeder hos den, der læser teksten, så oplevelsen, forståelen og indlevelsen bliver bedre og rigere.

Hvorfor bruger vi metaforer?

Metaforer har den effekt, at de skaber mentale billeder, vi kan identificere os med, fordi budskabet bliver lettere at forstå eller forholde sig til. ... Metafor: Overføring af ord eller udtryk fra deres normale anvendelse til en sammenhæng, der fremkalder ny, billedlig betydning.

Hvad gør billedsprog for en tekst?

Ordet "billedsprog" er sammensat af de to ord: billede og sprog, hvilket kan lede hen til betydningen, sprog, der skaber billeder. Billedsprog bruges ofte i litteraturen til at skabe indre billeder hos den, der læser teksten, så oplevelsen, forståelen og indlevelsen bliver bedre og rigere.

Hvilke metaforer findes der?

- Metafor: Hun er en blomst....Når man sammenligninger noget - med noget andet.
 • Eksempel 1: ”Han var snu som en ræv.”
 • Eksempel 2: ”Hun var grå som en efterårsdag.”
 • Eksempel 3: "I huset var der varmt som i en ørken."

Hvordan er en metafor opbygget?

Ved en metafor anvendes et ord eller et udtryk som i sin grundbetydning, sin denotation, betegner et givet begreb, til at betegne et andet begreb fra et andet semantisk skema. Man tager to begreber, og metaforen opstår der hvor de to begrebers semantiske skemaer overlapper.

Hvad er kildeområde og målområde?

Dét område, der overføres betydning fra, kaldes nogle gange billedplanet eller kildeområdet (de to ord betyder det samme). I vores eksempel er det 'Freias Sal', der er kildeområde/billedplan. Dét område, der overføres betydning til, kaldes realplanet eller målområdet.