Table of Contents:

  1. Hvorfor er jeg træt midt på dagen?
  2. Hvor længe middagslur?
  3. Hvad er træthed tegn på?
  4. Hvorfor kan jeg ikke holde mig vågen?
  5. Hvornår skal luren droppes?

Hvorfor er jeg træt midt på dagen?

Alle mennesker er trætte nu og da, og den hyppigste årsag er naturligvis manglende søvn. Derudover skyldes træthed ofte at man bruger kroppen mere, end man plejer at gøre. Øget fysisk udfoldelse kræver langsom tilvænning, hvilket mange glemmer. Der kan dog også være tale om træthed på grund af diverse sygdomme.

Hvor længe middagslur?

De fleste børn sover 1-3 timer, når de tager den længste middagslur. Når det vågner, skal det være udhvilet, måske lidt stille efter søvnen, men glad. Det kan være, at dit barn vågner op efter 15-20 minutter. Hvis det sker, har det sædvanligvis ikke sovet nok.

Hvad er træthed tegn på?

Den hyppigste grund til træthed er en reaktion på stress og belastninger i hverdagen. Andre grunde kan være: Anden psykisk lidelse. Dårlig søvn.

Hvorfor kan jeg ikke holde mig vågen?

Narkolepsi er en livslang, ofte invaliderende sygdom, der rammer centralnervesystemet. Narkolepsi viser sig ved uimodståelige søvnanfald, søvntrang, træthed og ofte anfald med muskelafslapning (katapleksi). Herudover har mange øget drømmeaktivitet under søvnen og i overgangen mellem vågen og sovende tilstand.

Hvornår skal luren droppes?

Mange børn stopper med at sove lur omkring 3-årsalderen. Dit barn kan dog stadig godt have brug for en lur et stykke tid efter børnehavestart, hvor der kan være mange nye indtryk. Hvis dit barn sover middagslur og har svært ved at sove om aftenen, kan du prøve at skære ned på luren eller helt droppe den.