Table of Contents:

 1. Hvad er humusrig jord?
 2. Hvornår skal man Jordforbedre?
 3. Hvad kan gro i våd jord?
 4. Hvad kan man plante i lerjord?
 5. Kan man købe Humusjord?
 6. Hvordan laver man humus jord?
 7. Kan man så i Champost?
 8. Kan gødning blive for gammelt?
 9. Hvilke planter suger meget vand?
 10. Hvad har planter i tør jord?
 11. Kan hortensia gro i lerjord?
 12. Hvad koster et læs jord?
 13. Hvor køber man plante jord?
 14. Hvad er Lerpartikler?
 15. Hvor meget humus indeholder Humusjord?

Hvad er humusrig jord?

Humusjord, humusrig jord, som ikke opfylder kravene til en tørvejord (histosol). Humusjord findes i lavtliggende områder og i lavninger, hvor et højt lerindhold medfører vandopstuvning. I begge tilfælde er nedbrydningen af organisk stof hæmmet pga. iltmangel.

Hvornår skal man Jordforbedre?

I foråret kan du lægge et 5 cm tykt lag af Champost jordforbedring i bedene, langs hækken samt omkring træer og buske. Det lukker af for lyset og forhindrer ukrudtet i at spire. Du kan også lægge et lag jordforbedring ud i efteråret, så planterne beskyttes mod frosten hen over vinteren.

Hvad kan gro i våd jord?

Liste over planter tilpasset vådbund
 • Askebladet Løn (Acer negundo)
 • Canadisk Hyld (Sambucus canadensis)
 • Drue-Hyld (Sambucus racemosa)
 • Dun-Birk (Betula pubescens)
 • Grå-El (Alnus incana)
 • Kvalkved (Viburnum opulus)
 • Pil (Salix) – flere arter.
 • Pile-Kornel (Cornus sericea)

Hvad kan man plante i lerjord?

Her er de 10 bedste planter til lerjord
 1. Almindelig gedeblad eller vild kaprifolie (Lonicera periclymenum) ...
 2. Blodribs (Ribes sanguineum) ...
 3. Skovæble (Malus) ...
 4. Kæmpestenbræk (Bergenia cordifolia) ...
 5. Japansk spiræa (Spiraea japonica) ...
 6. Vintersnebolle (Viburnum tinus) ...
 7. Almindelig syren (Syringa vulgaris) ...
 8. Lungeurt (Pulmonaria)

Kan man købe Humusjord?

Humusjord | Få godt styr på jorden i din have | BAUHAUS.

Hvordan laver man humus jord?

Humus er dannet ved organisk nedbrydning af f. eks. blade, rødder, bark, grene og træ ved hjælp af bakterier og svampe. Regnorme fremmer den organiske nedbrydning og dermed humusmængden, og det sker også i kompostbunker.

Kan man så i Champost?

Det er vigtigt at gennemvande komposten godt før plantning således, at den senere vil være bedre til at optage vand. Champost i køkkenhaven, udbragt både forår og efterår, er godt for jordens opbygning af humus. Der udbringes et 5-10 cm tykt lag, som arbejdes godt ned i jorden f.

Kan gødning blive for gammelt?

Men nu viser det sig at organisk flydende gødning kun holder ca 5 år, mens tørrede hønse/lupin gødning holder lidt længere hvis det opbevares tørt og køligt..

Hvilke planter suger meget vand?

Hvilke trætyper, der suger mest vand, afhænger både af jordbund og klima, men følgende træer trives godt i vand:
 • Birketræer.
 • Piletræer.
 • Elletræer.
 • Hjertetræ
 • Almindelig sumpcypres.
24. aug. 2021

Hvad har planter i tør jord?

Tilpasning til tør jord Planterne kan optage jordvand i det omfang, de er i stand til at opbygge et „sug“ (i form af et osmotisk tryk, se boks 3-3) i rodcellerne, som er større end kapillærkræfterne i den omgivende jord. Hvor stort dette osmotiske tryk kan blive, varierer fra art til art og med plantens vandforsyning.

Kan hortensia gro i lerjord?

Hvid hortensia kan gro i både lerjord og i sur jord og vedbliver at være hvid. Alle hortensia kan for den sags skyld også gro i en meget sandet jord, men for at holde på mængden af vand må en sandet jord tilsættes spagnum. Blå hortensia er i forskellige nuancer mere eller mindre blå i takt med jordens pH værdi.

Hvad koster et læs jord?

Jord koster mellem 1 kr. pr. m3.

Hvor køber man plante jord?

I jem & fix har vi et stort udvalg af jord til planter og blomster. Når du køber pottemuld og jord hos jem & fix, kan du vælge imellem flere forskellige typer af jord samt størrelser på pakkerne. Få fx en pakke med helt op til 80 liter planteskolejord eller vælg en mindre pakke med 18 liter pottemuld.

Hvad er Lerpartikler?

Ler- og humuspartikler er de mindste bestanddele i jorden. Deres gennemsnitlige diameter er mindre end 0,0002 mm (dvs. 1000 gange mindre end et sandkorn), og de kaldes kolloider. Overfladen på lerpartikler har en negativ elektrisk ladning.

Hvor meget humus indeholder Humusjord?

Humusjord er jord med et højt humusindhold i pløjelaget - altså de øverste cirka 20 centimeter. Gerne 10 procent eller derover. Der er dog langt mellem så høje humusindhold, og i dag er vores landbrugsjord nogle steder ved at nå endda meget lave niveauer på omkring 1-3 procent.