Table of Contents:

 1. Hvem har 4-dages arbejdsuge?
 2. Hvorfor arbejder vi 37 timer om ugen?
 3. Hvor mange timer har man på en måned?
 4. Hvor mange timer er der på en arbejdsdag?
 5. Hvornår fik vi 5 dages arbejdsuge?
 6. Hvor meget arbejder vi?
 7. Hvornår begyndte man at arbejde 37 timer om ugen?
 8. Er 37 timer inklusiv frokost?
 9. Er 33 timer fuldtid?
 10. Er 37 timer med eller uden frokost?
 11. Hvordan har arbejdstid og ferietid udviklet sig siden 1955?
 12. Hvornår holdt man op med at arbejde om lørdagen?
 13. Hvor meget arbejder den gennemsnitlige dansker?

Hvem har 4-dages arbejdsuge?

I Odsherred Kommune har 300 medarbejdere siden september 2019 haft en arbejdsuge på fire dage. Det har været populært, siger Christina Jacobsen Malm, der er HR-konsulent i kommunen. »Medarbejderne er vilde med den her fredag, hvor de har fri,« siger hun.

Hvorfor arbejder vi 37 timer om ugen?

Giv fleksibilitet i stedet for at forlange arbejdstid Vilkår som ikke behøver passe ind i den kasse, der hedder 1 arbejdsuge = 37 timer mellem klokken 9 og klokken 17. Meget tyder på, at man får mere for pengene, ved at bede om færre timer.

Hvor mange timer har man på en måned?

En standardmåned baseres på en arbejdsuge på 37 timer. Der er i gennemsnit 4,33 uger på en måned, hvorfor en standardmåned har 160,33 timer.

Hvor mange timer er der på en arbejdsdag?

De 7,4 timer svarer til det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. arbejdsdag ved en arbejdsuge på 5 dage. Det er uden betydning for beregningen, hvordan den ansattes arbejdstid rent faktisk er fordelt på de enkelte dage og uger.

Hvornår fik vi 5 dages arbejdsuge?

Over de følgende 13 år bliver den ugentlige arbejdstid reduceret til 40 timer, og i 1974 var 5 dages ugen med 8 timers daglig arbejdstid en realitet.

Hvor meget arbejder vi?

Danskere arbejder i gennemsnit 38,5 timer i ugen, hvilket er knap 3 timer mindre end det europæiske gennemsnit. Dette gør Danmark til Europas korteste arbejdsuge - blot efterfulgt af Norge (38,9 timer) og Litauen (38,95 timer).

Hvornår begyndte man at arbejde 37 timer om ugen?

I slutningen af 1980'erne blev der filet yderligere på den ugentlige arbejdstid, og i 1990 landede den på de 37 timer, som vi er vant til den dag i dag.

Er 37 timer inklusiv frokost?

Det betyder, at du i et vist omfang er forpligtet til at udføre arbejde udover 37 timer om ugen. I hvilket omfang du får betaling for det, fremgår af merarbejdsreglerne. Din frokost er inkluderet i de 37 timer. Pauser under ½ times varighed, hvor du er til rådighed for arbejdsgiveren, kan nemlig holdes i arbejdstiden.

Er 33 timer fuldtid?

Hvis man har mere en 30 timer er man fuldtidsansat og skal derfor være fuldtidsforsikret. Men hvis man har mindre end 30 timer kan man stadig godt være fuldtidsforsikret.

Er 37 timer med eller uden frokost?

Din arbejdstid er ikke fastsat i lovgivningen, men den er fastlagt i din ansættelseskontrakt eller overenskomst. Typisk vil din arbejdstid være på 37 timer om ugen – som oftest uden frokost..

Hvordan har arbejdstid og ferietid udviklet sig siden 1955?

Arbejdstid kan også beregnes på årsbasis. Her er ferielængden en betydende faktor. Ferielængden var en uge i 1930, tre uger i 1955 og har siden 1981 været fem uger. Der er derudover i mange overenskomster en uge med særlige feriefridage, ligesom der typisk er ret til fravær ved barns første sygedag.

Hvornår holdt man op med at arbejde om lørdagen?

Hele landet indførte lørdagsfri i folkeskolen og gymnasiet den 1. august 1970. Undervisningsministeriet havde allerede i 1967 åbnet mulighed for at indføre en 5-dages skoleuge. Københavns skoledirektion vedtog således den 12.6.68 at indføre 5-dages-uge i sommerhalvåret fra august 1969.

Hvor meget arbejder den gennemsnitlige dansker?

Danskere arbejder i gennemsnit 38,5 timer i ugen, hvilket er knap 3 timer mindre end det europæiske gennemsnit. Dette gør Danmark til Europas korteste arbejdsuge - blot efterfulgt af Norge (38,9 timer) og Litauen (38,95 timer).