Table of Contents:

 1. Hvad er en kreditor beskyttet konto?
 2. Hvilke erstatninger kan Kreditorbeskyttes?
 3. Er livsforsikringer Kreditorbeskyttet?
 4. Er udbetaling fra kritisk sygdom Kreditorbeskyttet?
 5. Hvad skal sælger gøre hvis han vil have det solgte tilbage?
 6. Hvornår skal Ejendomsforbeholdet senest være aftalt?
 7. Hvornår overgår ejendomsretten?
 8. Hvad er forskellen på ejendomsforbehold og pant?
 9. Hvad er kreditor beskyttede midler?
 10. Er min pension Kreditorbeskyttet?
 11. Kan kreditorer tage erstatning?
 12. Kan der gøres udlæg i erstatning?
 13. Kan kreditor tage min erstatning?
 14. Kan kreditor tage min pensionsopsparing?
 15. Hvad er kritisk sygdom og hvornår kan man være sikker på at få forsikringssummen?

Hvad er en kreditor beskyttet konto?

Du kan beskytte din erstatning mod udlæg fra kreditorer ved at indsætte erstatningen på en særlig kreditorbeskyttet konto. Det er også muligt at beskytte værdier mod udlæg, der er købt for kreditorbeskyttede penge.

Hvilke erstatninger kan Kreditorbeskyttes?

De erstatningsbeløb, der kan kreditorbeskyttes, drejer sig om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Godtgørelse for svie og smerte, som tilkendes sammen med godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne, kan også kreditorbeskyttes.

Er livsforsikringer Kreditorbeskyttet?

Kreditorbeskyttelsen i FAL § 116, stk. 1 gælder ved alle typer af livsforsikringer og gælder derfor også for livsbetingede livsforsikringer. Beskyttelsen omfatter efter den direkte ordlyd kun forsikringer, der er oprettet af den oprindelige forsikringstager.

Er udbetaling fra kritisk sygdom Kreditorbeskyttet?

Kreditorbeskyttelse af udbetaling ved kritisk sygdom Hvis du er berettiget til udbetaling, vil udbetalingen som udgangspunkt ikke være beskyttet mod de kreditorer, som du eventuelt har.

Hvad skal sælger gøre hvis han vil have det solgte tilbage?

Et ejendomsforbehold sikrer sælger, så han eller hun har mulighed for at trække salget tilbage, såfremt køber misligholder de vilkår, der er angivet i købsaftalen. Herunder får du mere viden om, hvad et ejendomsforbehold er, samt hvornår og hvorfor det kan være relevant i netop din situation.

Hvornår skal Ejendomsforbeholdet senest være aftalt?

Ejendomsforbeholdet skal være nedskrevet i en skriftlig kontrakt mellem sælger og køber, og det skal fremstå klart heraf, hvilket vare der tages ejendomsforbehold i. Ejendomsforbeholdet skal være aftalt senest ved overgivelsen af den solgte vare til køberen. Den samlede købspris skal overstige 2.000 kr.

Hvornår overgår ejendomsretten?

Ejendomsretten overgår ikke nødvendigvis på et bestemt tidspunkt i løbet af en aftales gennemførelse. Der vil som oftest være tale om forskellige tidspunkter, afhængigt af dels problemets art, dels arten af det overdragne gods, fx fast ejendom, løsøre eller fordringer.

Hvad er forskellen på ejendomsforbehold og pant?

Ejendomsforbehold er trods navnet ikke en betignet ejendomsret, men en særegen form for panteret, hvorfor køberen ikke kan pantsætte aktivet på samme måde, som hvis han havde den ubetingede ejendomsret.

Hvad er kreditor beskyttede midler?

Det er også muligt at beskytte værdier mod udlæg, der er købt for kreditorbeskyttede penge. Erstatninger, der kan beskyttes mod udlæg fra kreditorer jævnfør retsplejelovens paragraf 513, kan være: Godtgørelse for kritisk sygdom, tort, varigt mén, tab af forsørger, svie og smerte og erhvervsevnetab.

Er min pension Kreditorbeskyttet?

Kreditorbeskyttede udbetalinger Hvis du får udbetalinger pga. nedsat af erhvervsevne, eller fordi du har mistet en forsørger, kan udbetalingen være beskyttet mod dine kreditorer. Hvis pengene er kreditorbeskyttede, skal du oprette en ny særskilt konto, som kun bruges til disse penge.

Kan kreditorer tage erstatning?

Det er også muligt at beskytte værdier mod udlæg, der er købt for kreditorbeskyttede penge. Erstatninger, der kan beskyttes mod udlæg fra kreditorer jævnfør retsplejelovens paragraf 513, kan være: Godtgørelse for kritisk sygdom, tort, varigt mén, tab af forsørger, svie og smerte og erhvervsevnetab.

Kan der gøres udlæg i erstatning?

Det følger nemlig af retsplejeloven, at der ikke kan foretages udlæg i erstatning for invaliditet eller godtgørelse i forbindelse hermed. Hvis du som følge af din personskade er berettiget til erstatning, er denne derfor i udgangspunkt beskyttet. Indtil beløbet bliver udbetalt er beskyttelsen absolut.

Kan kreditor tage min erstatning?

Det er også muligt at beskytte værdier mod udlæg, der er købt for kreditorbeskyttede penge. Erstatninger, der kan beskyttes mod udlæg fra kreditorer jævnfør retsplejelovens paragraf 513, kan være: Godtgørelse for kritisk sygdom, tort, varigt mén, tab af forsørger, svie og smerte og erhvervsevnetab.

Kan kreditor tage min pensionsopsparing?

Der findes en række særlige opsparingsformer, som dine kreditorer ikke kan gøre udlæg i. Der kan fx ikke gøres udlæg i kapital- og ratepensioner i forsikringsselskaber og pengeinstitutter, aldersopsparinger og aldersforsikringer, selvpensioneringskonti, indeksopsparing, samt indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Hvad er kritisk sygdom og hvornår kan man være sikker på at få forsikringssummen?

Udbetaling. Du får som forsikret et engangsbeløb, hvis du bliver ramt af en af de kritiske sygdomme, der er nævnt i dine forsikringsbetingelser. En kritisk sygdom er for eksempel de fleste kræftformer, blodprop i hjertet og hjerne eller sclerose.