Table of Contents:

 1. Hvor mange var der i Hitlers hær?
 2. Hvad er fredsbesættelse?
 3. Hvad skete der med kommunisterne efter den tyske invasion?
 4. Hvordan gjorde danskerne modstand under Besættelsen?
 5. Hvordan sluttede Anden Verdenskrig?
 6. Hvad skete der i 1945 i Danmark?
 7. Hvorfor kapitulerede Danmark?
 8. Hvem var aksemagterne under 2 verdenskrig?
 9. Hvor mange døde i 2 verdenskrig i Danmark?
 10. Hvordan foregik besættelsen af Danmark?
 11. Hvad er augustoprøret?
 12. Hvem vandt Operation Barbarossa?
 13. Hvad var Tysklands egentlige mål med besættelsen af Danmark?
 14. Hvad var det første modstandsgrupperne lavede og hvorfor?

Hvor mange var der i Hitlers hær?

Af den i Versailles-traktaten fastlagte hær på 100.000 mand blev der i løbet af 7 år skabt en værnemagt på 4,5 mio. mand, som dog på grund af det rasende tempo, hvorunder det var foregået, var ramt af betydelige mangler, hvad angår kvaliteten af materiel og personel.

Hvad er fredsbesættelse?

Fredsbesættelsen var forestillingen om, at Tysklands angreb på Danmark ikke var en krig. I stedet var der tale om en fredelig tysk besættelse af landet. Det kom i realiteten til at betyde, at Danmark efter den 9. april 1940 fungerede videre på en illusion om at være en suveræn stat.

Hvad skete der med kommunisterne efter den tyske invasion?

Mange blev efterfølgende løsladt igen. Den 22. august 1941 blev anholdelserne og interneringerne lovhjemlede med tilbagevirkende kraft, da Rigsdagen vedtog den såkaldte kommunistlov, der blandt andet forbød alle former for kommunistisk virksomhed.

Hvordan gjorde danskerne modstand under Besættelsen?

Modstanden gav sig bl. a. udslag i opbygningen af en illegal presse og i udførelsen af sabotager. Den illegale presse blev efterhånden et vigtigt alternativ for store grupper af danskere, som ikke ville nøjes med de censurerede nyheder i de officielle danske medier - eller med engelsk radio.

Hvordan sluttede Anden Verdenskrig?

Krigen – hvis væbnede konflikter kom til at berøre adskillige lande i næsten alle verdensdele – sluttede med først Tysklands og derpå Japans kapitulation i foråret og sommeren 1945. Japans kapitulation kom efter USA's angreb på Nagasaki og Hiroshima med det nye dommedagsvåben, atombomben.

Hvad skete der i 1945 i Danmark?

I 1945 blev landet befriet af De Allierede efter 5 års besættelse, og landet blev senere et af de stiftende medlemmer af både FN og NATO. Mod periodens slutning faldt Berlinmuren, hvormed Danmarks og NATOs fjendebillede ændrede sig dramatisk.

Hvorfor kapitulerede Danmark?

Tysklands angreb på Norge og Danmark 9. april 1940 var foranlediget af et tysk ønske om på den ene side at give den tyske flåde bedre operationsbetingelser i Atlanterhavet og på den anden side at sikre udskibningen af svensk jernmalm til den tyske rustningsindustri fra den norske havneby Narvik.

Hvem var aksemagterne under 2 verdenskrig?

Verdenskrig. Den oprindelige sammenslutning bestod af ”Aksen Rom-Berlin” fra 1936, nemlig samarbejdet mellem det nazistiske Tyskland og det fascistiske Italien, der var under ledelse af Benito Mussolini. Japan tilsluttede sig aksemagterne i 1940.

Hvor mange døde i 2 verdenskrig i Danmark?

I de nordiske lande led man også tab. I Danmark blev omkring 3.000 mennesker slået ihjel i løbet af de fem års besættelse. Da Sverige var erklæret neutral under krigen, led de færre tab, men der var stadig omkring 600 mennesker der mistede livet.

Hvordan foregik besættelsen af Danmark?

april 1940 angreb det tysk militær Danmark forskellige steder i landet. Angrebet skete både over land, fra søsiden og i luften. Det danske militær ydede kun spredt og ukoordineret modstand, og på regeringen og Christian 10. s ordre indstillede man kamphandlingerne efter få timer.

Hvad er augustoprøret?

Augustoprøret var en række store strejker og uroligheder i Danmark i august 1943 – under Anden Verdenskrig – der bragte den danske regerings samarbejde med den tyske besættelsesmagt til ophør. I 1943 fik tyske nederlag på bl. a. Østfronten mange danskere til at tro, at krigen snart var slut.

Hvem vandt Operation Barbarossa?

Operation Barbarossa er stadig historiens største militære operation mht. antallet af soldater, vundet/tabt areal og tab af menneskeliv. Nederlaget i Operation Barbarossa resulterede i sidste ende i, at Tyskland led nederlag, hvorfor mange anser operationen som et vendepunkt i krigen.

Hvad var Tysklands egentlige mål med besættelsen af Danmark?

Tysklands angreb på Norge og Danmark 9. april 1940 var foranlediget af et tysk ønske om på den ene side at give den tyske flåde bedre operationsbetingelser i Atlanterhavet og på den anden side at sikre udskibningen af svensk jernmalm til den tyske rustningsindustri fra den norske havneby Narvik.

Hvad var det første modstandsgrupperne lavede og hvorfor?

Partiet begyndte i løbet af 1942 at organisere væbnede modstandsgrupper vendt imod den tyske besættelsesmagt og den danske regerings samarbejdspolitik. Samtidig begyndte partiet at udgive den illegale avis Land og Folk, som blev et af de største illegale blade under besættelsen.