Table of Contents:

 1. Hvorfor bruger man antitese?
 2. Hvad bruger man modsætninger til?
 3. Hvilken betydning har gentagelser?
 4. Hvordan beskriver man den sproglige stil?
 5. Hvad er retoriske stilfigurer?
 6. Hvad er en antitese?
 7. Hvad er en tretrinsraket?
 8. Hvilken effekt har Anaforer?
 9. Hvad bruger man Anaforer til?
 10. Hvad gør lav stil ved en tekst?
 11. Hvad betyder Stilfigurer?
 12. Hvad er effekten af retoriske spørgsmål?

Hvorfor bruger man antitese?

Antitese: Når afsenderen benytter sig af dette retoriske virkemiddel, så sætter afsenderen et modsætningspar over for hinanden, eksempelvis den tidligere regering og den nye regeringen. Det er altså en form for sammenligning, men afsenderen skal ikke blot sammenligne, men skabe et modsætningspar.

Hvad bruger man modsætninger til?

Antitese er en sammenligning af to forskellige elementer. Derfor har det automatisk den virkning, at modtageren bedre forstår forskellen på de to elementer. Udover at skabe klarhed er antitese også velegnet til at sætte tingene på spidsen, fx i debatterende tekster.

Hvilken betydning har gentagelser?

Formålet varierer efter teksttypen. Men generelt har gentagelsen den virkning, at den forstærker. Ved at gentage bestemte ord, betoner vi nemlig disse ord og deres indhold. Derfor vil ordene, der bliver gentaget, også typisk være nogle af de vigtigere ord i teksten og være knyttet til tekstens tema eller budskab.

Hvordan beskriver man den sproglige stil?

Stillejet er resultatet af ordvalg og syntaks:
 1. Høj stil: lange sætninger, lange ord, fremmedord, tekniske ord, fagtermer.
 2. Normal stil - stilens nulpunkt: sproget gør ikke opmærksom på sig selv.
 3. Lav stil: korte sætninger, små ord, talesprog, jargon, bandeord.

Hvad er retoriske stilfigurer?

Gentagelsefigur, hvor taleren gentager et eller flere ord i begyndelsen af et antal på hinanden følgende sætninger eller verslinjer. Fx: Vinteren kom, vinteren gik. You just studied 19 terms!

Hvad er en antitese?

Antitese kommer af græsk anti- og thesis 'sætning'. I stilistikken betegner antitese en modsætningsfigur, fx Sorrig og Glæde.

Hvad er en tretrinsraket?

Tretrinsraketten er et af de virkemidler, langt de fleste skribenter her i huset har stiftet bekendtskab med. Det er enkelt, effektivt og håndgribeligt. Det opstår, når man nævner tre elementer ad gangen, som tilsammen danner en enhed bestående af tre led. Eller helt enkelt: Du remser tre ting op.

Hvilken effekt har Anaforer?

Anafor og epifor er to af de mest almindelige gentagelsesfigurer. De virker forstærkende (som al gentagelse) og kan desuden skabe en stemning, følelse eller holdning i teksten.

Hvad bruger man Anaforer til?

er et sprogligt virkemiddel, som anvendes til at beskrive den grammatiske parallelitet, hvor de første ord i en sætning gentages flere gange efter hinanden. Formålet er at få flere følgende sætninger kædet sammen med ord eller grupper af ord, som kan vælges til bevidst at producere en hypnotisk effekt.

Hvad gør lav stil ved en tekst?

Hvad er lav stil? Lav stil står som direkte modsætning til høj stil, da tekster med lav stil er præget af en ligefrem skrivestil, med masser af talesprog, korte sætninger og små ord. I tekster præget af lav stil er det heller ikke unormalt at støde på slang, bandeord og indforstået ordvalg.

Hvad betyder Stilfigurer?

Stil-figur, en. (æstet.) betegnelse for visse udtryk og udtryksmaader, figurer (6.1), hvorved opnaas en vis stilistisk virkning (fx. om udnyttelse af det klanglige, gentagelser, antiteser; men i reglen ikke om billedl.

Hvad er effekten af retoriske spørgsmål?

Vi spidser normalt ører, når vi hører et spørgsmål. Derfor kan et retorisk spørgsmål være en god måde at få tilhørernes opmærksomhed på, inden du kommer med talens vigtigste budskab. De inviterer publikum til at tænke med og svare – for sig selv.