Table of Contents:

  1. Hvor mange timer om ugen er deltid?
  2. Kan man være fuldtidsforsikret på 25 timer?
  3. Hvor meget er 30 timer om måneden?
  4. Hvad er en deltidsmedarbejder?
  5. Hvor mange timer arbejder man om måneden på deltid?
  6. Hvor mange toiletter skal der være på en arbejdsplads?
  7. Hvad er et forrum til wc?
  8. Hvad er reglerne for overarbejde?

Hvor mange timer om ugen er deltid?

I mange brancher er den normale arbejdstid 37 timer pr. uge. Du vil altså være deltidsansat, hvis du arbejder fx 36 timer. Der er ikke en bestemt grænse, du skal under, før du er deltidsansat.

Kan man være fuldtidsforsikret på 25 timer?

Hvis du arbejder 29 timer eller mindre, den dag du melder dig ind i a-kassen, kan du vælge, om du vil være deltids- eller fuldtidsforsikret. Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen, skal du dog være fuldtidsforsikret.

Hvor meget er 30 timer om måneden?

Så du ved, om du fx med en 30-timers stilling skal arbejde fem dage om ugen à seks timer, fire dage om ugen à 7,5 timer (og hvilken dag, der er fridag). Eller om du blot skal arbejde 130 timer spredt over en måned.

Hvad er en deltidsmedarbejder?

Deltidsjob eller deltidsarbejde er arbejde på et lavere gennemsnitligt timeantal end det, fuldtidsmedarbejdere inden for det pågældende arbejdsområde normalt arbejder. Deltidsmedarbejdere må ikke forskelsbehandles. Den normale arbejdstid er generelt 37 timer.

Hvor mange timer arbejder man om måneden på deltid?

Med udgangspunkt i en 37-timers arbejdsuge finder man det månedlige antal arbejdstimer ved først at gange 37 med antallet af uger på et år, altså 52. Det giver 1924 timer, som dermed er det årlige antal arbejdstimer.

Hvor mange toiletter skal der være på en arbejdsplads?

Der skal være et tilstrækkeligt antal toiletter. Der skal være mindst 1 toilet for hver 15 personer. Der skal indrettes særskilte toiletter for mænd og kvinder, medmindre der er fuld adskillelse fra gulv til loft mellem de enkelte toiletrum og mod forrum, og der ikke er urinal i forrummet.

Hvad er et forrum til wc?

1) Adgang fra arbejds- og opholdsrum til wc-rum skal ske gennem et forrum. 2) Wc-rum eller forrum hertil skal forsynes med håndvask. 3) Forrum kan være fælles for flere wc-rum. 4) Antallet af wc'er skal tilpasses antallet af beskæftigede.

Hvad er reglerne for overarbejde?

Du kan blive pålagt overarbejde eller arbejde ekstra, men du må ikke henover en periode på 4 måneder arbejde mere end i gennemsnit 48 timer om ugen, heller ikke hvis der er tale om frivilligt overarbejde. Hvis du har to jobs, må du heller ikke samlet set arbejde mere end 48 timer om ugen i gennemsnit.