Table of Contents:

 1. Hvad er gymnasieloven?
 2. Hvad er forskellen på AB og C niveau?
 3. Kan man godt tage 3 g om?
 4. Hvad er 10 klasses niveau?
 5. Hvad er erhvervsuddannelsesloven?
 6. Hvem har ansvaret for gymnasierne?
 7. Hvad skal der til for at blive smidt ud af gymnasiet?
 8. Hvad svarer matematik C til?
 9. Hvad svarer dansk på C-niveau til?
 10. Hvad er forskellen på begyndersprog og fortsættersprog?
 11. Kan man dumpe 3 g?
 12. Kan man tage et sabbatår efter 1 g?
 13. Kan man gå et år om på gymnasiet?
 14. Hvad er niveau F?
 15. Hvilket niveau er engelsk i 9 klasse?

Hvad er gymnasieloven?

Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.

Hvad er forskellen på AB og C niveau?

Fagene på stx er på niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. Som hovedregel er C-niveauer 1-årige, B-niveauer 2-årige og A-niveauer 3-årige. Du skal have mindst 4 fag på A-niveau.

Kan man godt tage 3 g om?

UG kan kontaktes både på mail, chat og telefonisk. De kan både hjælpe dig med at finde ud af, hvad dine muligheder for at gå 3. g om er. Og rådgive dig i, hvilke muligheder der er, for at søge ind på den uddannelse du gerne vil tage efter gymnasiet.

Hvad er 10 klasses niveau?

Folkeskolen afsluttes på niveau G. Med 10 klasse bevæger du dig op på niveau E, og således gøres du fagligt klar til at kunne mestre det næste trin.

Hvad er erhvervsuddannelsesloven?

Elever, der gennemgår en erhvervsuddannelse, er omfattet af Lbekg. 1395 om erhvervsuddannelser. Erhvervsuddannelserne tilrettelægges således, at der veksles mellem skoleundervisning og praktikuddannelse i en eller flere virksomheder.

Hvem har ansvaret for gymnasierne?

Regionerne har ansvaret for at koordinere udbuddet af ungdomsuddannelser for at sikre, at der findes et varieret udbud af uddannelsesmuligheder i de fem regioner. Det er en afgørende forudsætning for et Danmark i udvikling, hvor det er attraktivt at bo, leve og drive virksomhed.

Hvad skal der til for at blive smidt ud af gymnasiet?

Hvis du mister retten til at følge undervisningen/blive smidt ud, kan du gå til eksamen som selvstuderende; dvs som en person fra gaden. Du skal aftale dette med din studievejleder straks, hvis du blive smidt ud.

Hvad svarer matematik C til?

I faget matematikC-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik. Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Hvad svarer dansk på C-niveau til?

Niveauer på erhvervsuddannelserne Niveauet på erhvervsuddannelsernes grundfag spænder fra F, der ligger mellem folkeskolens 9. og 10. klasse, til C, der svarer til laveste gymnasiale niveau.

Hvad er forskellen på begyndersprog og fortsættersprog?

1) Ved fortsættersprog forstås på A-, B- og C-niveau: Fransk, spansk (når læreplaner i faget er udarbejdet) eller tysk. 2) Ved begyndersprog forstås på A- og B-niveau: Fransk, græsk (findes dog kun på A-niveau), italiensk, kinesisk, latin, russisk, spansk eller tysk.

Kan man dumpe 3 g?

Der er intet der forhindrer dig i at dumpe igen, kravene er de samme som på gym, og det er de sidst udstedte eksamensbeviser der tæller, ikke de højeste.

Kan man tage et sabbatår efter 1 g?

Der er mange andre, der som dig, drømmer om et sabbatår, når skolen er forbi. Og med god grund; det er nemlig et godt tidspunkt at rejse på – man har gået i skole i mange år, har få økonomiske forpligtigelser og frihed til at tænke på sig selv.

Kan man gå et år om på gymnasiet?

At forlænge sin eksamen med et år skal alene skyldes et sygdomsforløb, ikke at man gerne lige vil gøre sit snit lidt bedre. Samfundet bør ikke bruge penge på SU og lærerlønninger, blot fordi enkelte unge har set en mulighed i at spekulere lidt i en fremgang i eksamensgennemsnittet fra 8 - 8,5.

Hvad er niveau F?

F er et niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasseprøven. E svarer til 10. klasseprøven.

Hvilket niveau er engelsk i 9 klasse?

klasse, G niveau svarer til 9. klasse, F niveau er mellem 9. og 10. klasse, og E niveau svarer til 10.