Table of Contents:

 1. Hvad er bremselængden ved 80 km i timen?
 2. Hvad er bremselængden ved 60 km i timen?
 3. Hvad er bremselængden ved 50 km i timen?
 4. Hvad er bremselængden for lastbilen ved 90 km h?
 5. Hvor meget afstand skal man holde til forankørende?
 6. Hvad er bremselængden ved 30 km t?
 7. Hvornår skal man blinke med lygterne i trafikken?
 8. Hvilke forhold gælder for bremselængden?
 9. Hvor lang afstand skal du mindst have til forankørende sekunder?
 10. Hvor langt skal der være mellem biler?
 11. Hvornår skal man blinke med forlygterne?
 12. Hvad er reduceret vejgreb?
 13. Hvornår må man blinke med det lange lys?
 14. Hvilke forhold gælder for vejgrebet?
 15. Hvor mange sekunders afstand skal man holde?

Hvad er bremselængden ved 80 km i timen?

Dvs., at bremselængder for f. eks. 80 km/t fås ved at bruge 80+20 km/t til beregning af bremselængden.

Hvad er bremselængden ved 60 km i timen?

De fandt ud af, at ved opbremsning fra 60 km/t på sneglat vej, får vinterdæk en bremselængde60 meter, mens sommerdækkenes bremselængde ligger på ca. 120 meter – du risikerer altså at få en bremselængde på det dobbelte, hvis ikke du skifter dæk om vinteren. Senest opdateret den 09. februar 2021.

Hvad er bremselængden ved 50 km i timen?

En bil, der kører med 50 kilometer i timen på en glat vintervej, har en bremselængde på 29,5 meter. Vel at mærke hvis bilen har nyere vinterdæk. Hvis bilen kører på sommerdæk, er bremselængden hele 52,2 meter.

Hvad er bremselængden for lastbilen ved 90 km h?

2 gange 25 er lig med 50 meters afstand som minimum, da loven også siger, du skal holde så stor afstand, at du til enhver tid kan bringe køretøjet til standsning, uden at der er fare for ulykke. Så den lastbil, der køre 90 km/t, skal bruge 108 meter eller lidt mindre i standselængde, alt efter hvor gode bremserne er.

Hvor meget afstand skal man holde til forankørende?

Som en tommelfingerregler gælder det, at hvis man kører 100 km/t, så skal afstanden til den forankørende være mindst 50 meter – og det er faktisk længere, end de fleste lige tror. Til sammenligning er der 100 meter mellem de hvide kantpæle, der står langs vej.

Hvad er bremselængden ved 30 km t?

Hvis nødbremsen er tilstrækkelig virksom, må bremselængden ved 30 km i timen højst være 12 m for en personbil og højst 14 m for en varebil. Alle disse højst tilladte bremselængder gælder kun for tør, vandret vej. Hvis bremserne ikke er i orden, må der ikke køres med bilen, som straks skal på værksted.

Hvornår skal man blinke med lygterne i trafikken?

Man giver signal med hornet eller ved at blinke med forlygterne. Man giver tegn med blinklyset eller stoplyset. Når det er nødvendigt for at advare andre trafikanter om en fare, skal man gøre det ved kortvarigt at bruge hornet eller ved at blinke med forlygterne.

Hvilke forhold gælder for bremselængden?

Et køretøjs bremselængde afhænger af en række faktorer der vedrører køretøjet, vejen og førerens adfærd. De vigtigste faktorer er: køretøjets hastighed. friktionskoefficient mellem dæk og vejbane.

Hvor lang afstand skal du mindst have til forankørende sekunder?

Som tommelfingerregel skal der være to sekunders afstand til forankørende. Du kan tage udgangspunkt i skilte eller kantpæle, så du tæller sekunder fra det tidspunkt, hvor den forankørende passerer og indtil du selv passerer samme skilt eller pæl. I meter svarer det cirka til halvdelen af det antal km/t, du kører.

Hvor langt skal der være mellem biler?

Sundhedsstyrelsen vurderer, at afstand mellem personer stadig er vigtigt for at forebygge smittespredning fra person til person, men der er ikke længere en anbefaling om, at man i alle situationer skal holde en meters afstand. Afstandsanbefalingen er således mere ge- nerel og situationsafhængig.

Hvornår skal man blinke med forlygterne?

Man giver signal med hornet eller ved at blinke med forlygterne. Man giver tegn med blinklyset eller stoplyset. Når det er nødvendigt for at advare andre trafikanter om en fare, skal man gøre det ved kortvarigt at bruge hornet eller ved at blinke med forlygterne.

Hvad er reduceret vejgreb?

Du skal være opmærksom på nedsat vejgreb hvis der er: Sne, is, vand, jord, våde blade el. lign. Du skal kun være opmærksom på denne tavle, hvis der er en undertavle, og det som undertavlen angiver er til stede. Tag særligt hensyn til: Børn, skolepatruljer, ældre og vejarbejdere.

Hvornår må man blinke med det lange lys?

Du kan blinke en eller to gange med det lange lys for at gøre føreren opmærksom på, at han har glemt at tænde baglygterne. Det er tilladt at blinke med fjernlyset, når det er nødvendigt for at forebygge eller afværge fare (Færdselsloven, § 32).

Hvilke forhold gælder for vejgrebet?

Ved belæsning og især ved forkert belæsning af bilen, forkert dæktype, forkert dæktryk, nedslidt dækmønster og defekte støddæmpere ændres vejgrebet og styreegenskaberne ligeledes.

Hvor mange sekunders afstand skal man holde?

Hold altid sikkerhedsafstand til forankørende. Det vil i de fleste tilfælde svare til to sekunder i tidsafstand i normalt føre, hvis man er en erfaren bilist. 2. Du kan fx lægge mærke til, hvornår bilen foran passerer en kantpæl.