Table of Contents:

 1. Hvornår er man grandkusine?
 2. Hvad er mors fætter til mig?
 3. Hvad er jeg hvis min fætter har fået et barn?
 4. Hvad hedder mormors søster?
 5. Hvad er en grandfætter?
 6. Er der noget der hedder grandfætter?
 7. Hvad er fætre og kusiners børn til hinanden?
 8. Hvornår er man en tante?
 9. Hvad er min nevø til mine børn?
 10. Hvornår er man en faster?
 11. Hvornår er man en onkel?
 12. Hvad er slægtninge i lige linje?
 13. Hvad er min mors bror til mit barn?
 14. Hvad er en kusine i 3 led?
 15. Hvad hedder det når ens kusine får et barn?

Hvornår er man grandkusine?

grandfætter eller grandkusine er så ens mors/fars fætter eller kusine. til ens halvfætter/halvkusine. I dag taler nogle også om deres grand-grandfætter eller grand-grandkusine. samme person, som er ens mors grandkusine og ens mormors kusine.

Hvad er mors fætter til mig?

En grandonkel/grandtante er altså ens fars/mors onkel eller tante. En grandfætter eller grandkusine er så ens mors/fars fætter eller kusine.

Hvad er jeg hvis min fætter har fået et barn?

En grandfætter eller grandkusine var så ens mors/fars fætter eller kusine. Men i moderne sprogbrug bruges ordene grandfætter og grandkusine ofte om ens mors/fars fætters/kusines børn, altså et niveau neden under. Dette svarer til ens halvfætter/halvkusine eller den ældre betegnelse næstsøskendebørn.

Hvad hedder mormors søster?

Grandonkel/grandtante er således betegnelsen for brødre/søstre til ens bedsteforældre, men kan også bruges om ægtefæller til de nævnte brødre/søstre.

Hvad er en grandfætter?

En grandfætter/grandkusine er i daglig tale det samme som det (af de fleste mennesker glemte) udtryk halvfæller/halvkusine - ens "næstsøskendebørn". Hvad så med grandnevø? En grandnevø/grandniece er barn af din nevø/niece.

Er der noget der hedder grandfætter?

I de gode gamle dage betegnede forstavelsen grand- at slægtningen var 1 generation væk fra i forhold til sidsteleddet, som regel i opadgående linje: grandfætter, grandkusine, grandonkel og grandtante betegnede altså at vedkommende var fætter, kusine, onkel eller tante til ens far eller mor.

Hvad er fætre og kusiners børn til hinanden?

Personer, der er fætre og kusiner til hinanden kaldes samlet søskendebørn. Et barn af en fætter eller kusine kaldes en grandfætter eller grandkusine, og forstavelsen grand benyttes altså som på fx engelsk til at markere en generation op (eller ned).

Hvornår er man en tante?

En tante er en kvinde, som er gift med en persons morbror, farbror, moster eller faster og er dermed ikke genetisk beslægtet med personen. I nogle familier bruger man også – mere upræcist – ordet tante for en persons faster og moster, der er genetisk beslægtet med personen.

Hvad er min nevø til mine børn?

En grandnevø/grandniece er barn af din nevø/niece. Igen har vi ikke en officiel dansk betegnelse herfor, men begrebet kendes fra norsk og fra engelsk, hvor "grandniese"/"grand-niece" netop betegner datteren af ens nevø/niece. Eksempel: En nevø er ens brors/søsters søn. En grandnevø er ens brors/søsters barnebarn.

Hvornår er man en faster?

En moster er en persons mors søster og er genetisk beslægtet med personen. En persons mosters mand kaldes for onkel.

Hvornår er man en onkel?

En onkel er enten en mand, der er gift med ens moster, faster, morbror eller farbror, eller en mand, som er bror til ens mor eller far (dvs. morbror eller farbror).

Hvad er slægtninge i lige linje?

Den rette linie, det vil sige ret op- og nedstigende linie foreligger, når der er tale om slægtskab, hvor en person nedstammer fra en anden. Ret opstigende linie foreligger i forholdet til forældre, bedsteforældre, oldeforældre etc., og ret ned- stigende linie foreligger i forholdet til børn, børnebørn, oldebørn etc.

Hvad er min mors bror til mit barn?

Ups ja, mors bror er selvfølgelig morbror, mors søster moster, fars søster er faster, og fars bror er farbror. Alle der er gift med disse er tanter og onkler. Barnets fætre og kusiner bliver mors og fars søskendes børn.

Hvad er en kusine i 3 led?

Ordet næstsøster brugtes således om kusine. Genealogisk betragtet er ens søskendebørn fætre og kusiner til egne børn (2. led), følgelig er næstsøskendebørn identiske med grandfætre og grandkusiner (3. led).

Hvad hedder det når ens kusine får et barn?

Et barn af en fætter eller kusine kaldes en grandfætter eller grandkusine, og forstavelsen grand benyttes altså som på fx engelsk til at markere en generation op (eller ned). Et barn af en forældres fætter eller kusine kaldes et næstsøskendebarn, men i daglig tale oftere grandfætter eller grandkusine.