Table of Contents:

  1. Hvad er effekten af personifikation?
  2. Hvad gør en besjæling?
  3. Hvad er en metafor?
  4. Hvad er effekten af besjæling?
  5. Hvorfor bruger man besjæling?
  6. Hvilken effekt har besjæling?
  7. Hvilken effekt har metaforer?
  8. Hvad gør brugen af billedsprog?
  9. Hvad er metaforer i en tekst?
  10. Hvad er en metafor og billedsprog?

Hvad er effekten af personifikation?

Personifikationen har ofte den virkning, at den tydeliggør noget for os, så vi lettere forstår det - netop ved at gøre det abstrakte konkret. I den forbindelse kan personifikationen være med til at fremstille noget på en bestemt måde (fx positivt eller negativt).

Hvad gør en besjæling?

Besjælingen er et fundamentalt træk i menneskets oplevelse af omverdenen og forekommer i digtning fra alle tider, især i lyrik*. De stemninger, naturen fremkalder i os, oplever vi som egenskaber ved dén: skoven er lys og venlig eller mørk og truende.

Hvad er en metafor?

En metafor er et sprogligt udtryk, som ikke skal forstås bogstaveligt, men i overført betydning, dvs. at noget skal læses mellem linjerne – at noget ikke siges direkte, men kræver tolkning, såfremt man som læser eller tilhører vil have noget meningsfuldt ud af det.

Hvad er effekten af besjæling?

Besjælinger kan have den virkning, at de skaber en bestemt stemning eller fremstiller noget i teksten på en bestemt måde (fx kan naturen fremstilles positivt). Samtidig er besjælinger gode til at levendegøre døde ting for os.

Hvorfor bruger man besjæling?

Besjæling: kalder man det, at ting, planter, dyr og naturfænomener tillægges menneskelige egenskaber, »sjæl«. Besjælingen er gerne knyttet til verber og adjektiver: »Sig glæder selv, skjøndt gammelklog, den blege, syge Maane«.

Hvilken effekt har besjæling?

Besjælinger kan have den virkning, at de skaber en bestemt stemning eller fremstiller noget i teksten på en bestemt måde (fx kan naturen fremstilles positivt). Samtidig er besjælinger gode til at levendegøre døde ting for os.

Hvilken effekt har metaforer?

Metaforen låner altså det at "feje noget under et gulvtæppe". Dette overføres til den virkelige sammenhæng (realplan), hvor der er et problem, som er blevet gemt af vejen. Dermed mødes realplan og billedplan og skaber et nyt billede og måske udvider det forståelsen og oplevelsen af teksten.

Hvad gør brugen af billedsprog?

Når man benytter billedsprog, låner man billeder til at illustrere eller forstærke meningen med det, som man ønsker at udtrykke. Billedet kan bruges til at udtrykke eksempelvis ris, ros, humor eller følelser som kærlighed, angst, had m.m. Når der benyttes billedsprog, bruger man ordene i overført betydning.

Hvad er metaforer i en tekst?

En metafor er et sprogligt billede, hvor realplanet (fx sproget) og billedplanet (fx landminer) er smeltet sammen. På den måde er metaforen – som sammenligningen – karakteriseret ved, at der er en lighed mellem de to planer (det sørger du som poet for, der er).

Hvad er en metafor og billedsprog?

Først og fremmest benyttes betegnelsen billedsprog om sprog i overført betydning, herunder metaforer. Det er billedsprog, når man beskriver noget via sammenligninger, for eksempel stærk som en bjørn eller smuk som et stjerneskud. Her tydeliggør ordet 'som', at der er tale om en sammenligning.