Table of Contents:

 1. Hvad består de forskellige strålingstyper af?
 2. Hvor kommer gammastråling fra?
 3. Hvordan opstår radioaktiv stråling?
 4. Hvilken form for stråling er farligst?
 5. Hvilke stråler er Partikelstråler?
 6. Hvad er der stråling i?
 7. Hvem opfandt gammastråling?
 8. Hvordan røntgenstråler dannes?
 9. Hvad sker der ved Alfahenfald?
 10. Hvad vil det sige at en atomkerne er radioaktiv?
 11. Hvilken form for stråling er sværest at stoppe?
 12. Hvad er den stærkeste stråling?
 13. Hvad er partikelstråling?
 14. Hvad består partikelstråling af?
 15. Hvad består kosmiske stråling af?

Hvad består de forskellige strålingstyper af?

Strålingstyper
 • Alfastråling.
 • Gammastråling.
 • Betastråling. Betaminusstråling. Betaplusstråling.

Hvor kommer gammastråling fra?

Gammastråling er kortbølget stråling, der udsendes fra en atomkerne (Burkhard HP, Wikimedia Commons). Gammastråling består af fotoner - lyspartikler, der udsendes af eksiterede atomkerner. Typisk er atomkernerne et produkt af et alfa- eller betahenfald fra et andet grundstof.

Hvordan opstår radioaktiv stråling?

Radioaktive stoffer indeholder for mange neutroner i atomkernen i forhold til antallet af protoner. Det gør atomerne ustabile, og for at genskabe stabiliteten, udsender de stråling - eller henfalder. Atomets størrelse afgør, hvilken slags stråling det udsender.

Hvilken form for stråling er farligst?

Radioaktiv stråling inddeles ofte i tre typer: alfa-, beta- og gammastråling. Alfastrålingen er den farligste, selvom den er langt mindre energirig end de andre to.

Hvilke stråler er Partikelstråler?

Radioaktive henfald er kilde til alfa-, beta-, gamma- og røntgenstråling, se radioaktivitet; alfa- og betastråling er partikelstråling, mens gamma- og røntgenstråling er elektromagnetisk stråling med høj energi.

Hvad er der stråling i?

Strålingen kommer blandt andet fra de elektriske apparater, vi omgiver os med i hverdagen, fra solens uv-stråler og fra radioaktiv stråling. På siderne her kan du læse om de forskellige former for stråling og om sandsynligheden for, at de er kræftfremkaldende.

Hvem opfandt gammastråling?

I år 1900 opdagede franskmanden Paul Villiard () en elektrisk neutral og meget gennemtrængende stråling fra radioaktive stoffer. Denne stråling blev betegnet gamma-stråling, dvs.

Hvordan røntgenstråler dannes?

Når en elektron passerer tæt på et atom, kan den blive fanget af atomets felt. Ligesom en komet, der kommer for tæt på Jupiter. En elektron afbøjes i et magnetfelt og udsender energi som følge af opbremsningen. I den proces dannes røntgenstråling.

Hvad sker der ved Alfahenfald?

Alfahenfald er en type radioaktivt henfald hvor en atomkerne udsender en alfapartikel (to protoner og to neutroner i en sammenbundet tilstand, der svarer til kernen i helium) og dermed henfalder til en kerne med massetal og atomnummer henholdsvis 4 og 2 lavere.

Hvad vil det sige at en atomkerne er radioaktiv?

Radioaktivitet er en egenskab visse grundstofkerner har. De er ustabile, og udsender derfor stråling, og når så efterhånden ofte ved kerneomdannelser et stabilt energiniveau.

Hvilken form for stråling er sværest at stoppe?

Alfa- Beta- og Gamma-stråling er de tre mest almindelige former for ioniserende stråling. Alfastråling kan stoppes af et stykke papir. Betastråling bremses af en tynd aluminiumsplade. Gammastråling kræver tungere og tykkere materialer, som f.

Hvad er den stærkeste stråling?

Den kan være farlig for mennesker, men normalt vil alfapartiklerne aldrig trænge gennem vores hud og derfor ikke afsætte energi steder, hvor det er skadeligt. Det er den farligste type radioaktiv stråling, hvis kilden til den kommer ind i kroppen, f. eks. ved at blive spist eller indåndet.

Hvad er partikelstråling?

Partikelstråling betegnes inden for fysikkens verden som en kontinuert emission af partikler. Disse partiklers bevægelse foregår som regel i bølger, og deres bevægelser kan derfor beskrives med bølgeligningen.

Hvad består partikelstråling af?

Partikelstråling er stråling som består af partikler med stor hastighed. Strålingen får navn efter navnet på partiklen. Alfastråling består af heliumkerner. Alfastråling har kort rækkevidde, men er meget stærkt ioniserende.

Hvad består kosmiske stråling af?

Kosmisk stråling består primært af elektrisk ladede partikler som elektroner, protoner og lette ioner med høj energi, der rammer Jorden fra verdensrummet. Jordens atmosfære svækker den kosmiske stråling. Intensiteten af den kosmiske stråling afhænger derfor af højden over havets overflade.