Table of Contents:

 1. Hvordan ved man om 2 linjer er parallelle?
 2. Hvordan undersøger man om to linjer er parallelle?
 3. Er 2 linjer ortogonale?
 4. Hvordan undersøger man om en vektor er parallel med en linje?
 5. Hvornår er noget Ortogonalt?
 6. Hvis to linjer er parallelle?
 7. Hvordan bestemmer man om to linjer er ortogonale?
 8. Hvilken af følgende vektorer er parallel med vektoren?
 9. Hvornår er to linjer parallelle?
 10. Hvad er en ortogonal linje?
 11. Hvad vil det sige at noget er ortogonalt?
 12. Er to vektorer parallelle?
 13. Hvornår er en vektor parallel?
 14. Hvilke linjer er parallelle?
 15. Hvordan finder man hældningsvinklen?

Hvordan ved man om 2 linjer er parallelle?

To linjer er parallelle, hvis de har samme hældning: Sætning. Parallelle linjer har samme hældning.

Hvordan undersøger man om to linjer er parallelle?

To linjer er parallelle, hvis linjernes hældningstal er den samme. Derfor kan vi udfra linjernes forskrifter bestemme om to linjer er parallelle.

Er 2 linjer ortogonale?

At to linjer er ortogonale er altså det samme som at de står vinkelret på hinanden. På følgende tegning er linjerne l og m ortogonale. Med ord vil det sige "to linjer er ortogonale hvis og kun hvis produktet af deres hældningskoefficienter er -1".

Hvordan undersøger man om en vektor er parallel med en linje?

Hvis man hatter normalvektoren får man en vektor, der er parallel med linjen. Den kan man bruge som retningsvektor. Man kan finde et punkt på linjen ved at sætte en bestemt værdi ind på den ene variables plads og så isolere den anden.

Hvornår er noget Ortogonalt?

Ortogonalitet er et begreb med anvendelser indenfor matematik. At to linjer er ortogonale betyder, at de står vinkelret på hinanden. I matematikken siger man, at to vektorer er ortogonale, hvis deres indre produkt er nul.

Hvis to linjer er parallelle?

To rette linjer kaldes parallelle, når de ligger i samme plan og har en fælles normal; den ene kaldes en parallel til den anden. Tilsvarende kaldes to planer i rummet parallelle, hvis de har en fælles normal.

Hvordan bestemmer man om to linjer er ortogonale?

To linjer er ortogonale, hvis de står vinkelret på hinanden hvis vinklen mellem linjerne er 90°.

Hvilken af følgende vektorer er parallel med vektoren?

Parallelle vektorer og determinant Grunden til dette er, at determinanten er defineret som skalarproduktet mellem a hat og b. Hvis dette skalarprodukt giver 0, betyder det at de to vektorer står vinkelret på hinanden. Hvis b er vinkelret på a hat, så er b parallel med a. ... er parallelle.

Hvornår er to linjer parallelle?

Parallel, (af gr. parallelos, af para- og allelous 'hinanden'), geometrisk begreb. To rette linjer kaldes parallelle, når de ligger i samme plan og har en fælles normal; den ene kaldes en parallel til den anden. Tilsvarende kaldes to planer i rummet parallelle, hvis de har en fælles normal.

Hvad er en ortogonal linje?

To linjer er ortogonale, hvis de står vinkelret på hinanden hvis vinklen mellem linjerne er 90°.

Hvad vil det sige at noget er ortogonalt?

Ortogonalitet er et begreb med anvendelser indenfor matematik. At to linjer er ortogonale betyder, at de står vinkelret på hinanden. I matematikken siger man, at to vektorer er ortogonale, hvis deres indre produkt er nul.

Er to vektorer parallelle?

Parallelle vektorer og determinant Hvis dette skalarprodukt giver 0, betyder det at de to vektorer står vinkelret på hinanden. Hvis b er vinkelret på a hat, så er b parallel med a. Bemærk, at hvis a og b er parallelle, så kan de enten være ensrettede eller modsatrettede.

Hvornår er en vektor parallel?

Parallelle vektorer og determinant Grunden til dette er, at determinanten er defineret som skalarproduktet mellem a hat og b. Hvis dette skalarprodukt giver 0, betyder det at de to vektorer står vinkelret på hinanden. Hvis b er vinkelret på a hat, så er b parallel med a.

Hvilke linjer er parallelle?

To rette linjer kaldes parallelle, når de ligger i samme plan og har en fælles normal; den ene kaldes en parallel til den anden. Tilsvarende kaldes to planer i rummet parallelle, hvis de har en fælles normal.

Hvordan finder man hældningsvinklen?

Hældningsvinklen regnes med fortegn, dvs. at hvis omløbsretningen er positiv, så er vinklen positiv, og hvis omløbsretningen er negativ, så er vinklen negativ. Det betyder, at hvis linjens hældningskoefficient er positiv, så er hældningsvinklen også positiv.