Table of Contents:

 1. Kan man få en bøde for at holde på stregen?
 2. Hvornår holder man uden for bås?
 3. Hvor må man parkere sin bil?
 4. Hvad er en parkeringsbås?
 5. Hvad betyder p skiltet?
 6. Hvor lang er en p bås?
 7. Hvordan læses parkeringsskilte?
 8. Hvor lang tid skal en bil observeres?
 9. Hvor stor er en p bås?
 10. Hvad betyder P-skilt med ledning?
 11. Hvad betyder det blå P-skilt?
 12. Hvor bred er en normal parkeringsplads?
 13. Hvor stor skal en parkeringsbås være?
 14. Hvad betyder det blå P skilt?
 15. Hvad betyder de gule striber på kantstenen?

Kan man få en bøde for at holde på stregen?

P-regel endegyldigt afskaffet ”Da man nu gerne må holde på stregen - men ikke udover denne - sikres det, at man ikke får en parkeringsafgift for at parkere i en p-bane, der er alt for smalt konstrueret."

Hvornår holder man uden for bås?

Når der er afmærkede parkeringsbåse, skal du parkere i og inden for den gældende bås. Hvis du parkerer i et område, som er anlagt specielt til parkering og parkeringsplads med afmærkede parkeringsbåse, så må du ikke parkere uden for en bås.

Hvor må man parkere sin bil?

Når du parkerer eller standser din bil, det kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdet vej og vej med ensrettet trafik kan standsning eller parkering dog ske i venstre side. Det er ikke lovligt at parkere ud foran en indkørsel til ejendom.

Hvad er en parkeringsbås?

Parkering i afmærkede parkeringsbåse skal ske inden for båsen. I et område, der specielt er udlagt til parkering, og hvor færdsel primært foregår med henblik på parkering (parkeringsplads), og hvor der er afmærket parkeringsbåse, må parkering ikke finde sted uden for en bås.

Hvad betyder p skiltet?

Den første undertavle betyder, at der er standsnings- og parkeringsforbud fra skiltet og fremad i tidsrummene 7-9 og 15-18 på hverdage. Den næste undertavle betyder, at der er parkeringsforbud (det er altså tilladt at standse) fra skiltet og fremad i tidsrummene 9-15 på hverdage og 7-13 på lørdage.

Hvor lang er en p bås?

Parkeringspladserne inkl. manøvrearealer skal som hovedregel have en størrelse mindst 2,5 m x 5,0 m med et bagvedliggende manøvreareal mindst 7 m. I øvrigt henvises til Vejdirektoratets vejregler for parkering, Bilag A2.

Hvordan læses parkeringsskilte?

Hvis p-skiltet eller færdselstavlen består af en hovedtavle og en eller flere undertavler, skal man altid læse skiltet oppefra og ned. Hovedtavlen er den øverste tavle på skiltet. En hovedtavle kan oplyse om alt fra fx advarsler, vigepligter til forbud.

Hvor lang tid skal en bil observeres?

Færdselsloven fastslår, at der foreligger en parkering når et køretøj er standset i mere end 3 minutter. Dette betyder at, parkeringsvagten skal observere bilen i min. 3 minutter, før at han kan konstatere, at der er tale om en parkering.

Hvor stor er en p bås?

Parkeringspladserne inkl. manøvrearealer skal som hovedregel have en størrelse mindst 2,5 m x 5,0 m med et bagvedliggende manøvreareal mindst 7 m. I øvrigt henvises til Vejdirektoratets vejregler for parkering, Bilag A2.

Hvad betyder P-skilt med ledning?

Det er dog kun én af de seks parkeringspladser hvert sted, der har fået en særlig reserveret parkeringsbås til el-biler. Her markerer et stort blåt skilt med bogstavet »P« og en tegning af en ledning med stik, at der er tale om parkering til el-bil.

Hvad betyder det blå P-skilt?

Parkering forbudt Her må du ikke parkere, du må dog standse i op til 3 minutter. Af- og pålæsning af gods og af- og påsæt- ning af passagerer er tilladt.

Hvor bred er en normal parkeringsplads?

I 2010 ændrede Vejdirektoratet sin vejledende bredde på vinkelrette P-pladser fra 230 cm til 250 cm, men den er altså kun vejledende. Til sammenligning er eksempelvis en VW Golf vokset 19 cm i bredden fra 161 cm til 180 cm, siden den første model kom i 1974 og til i dag.

Hvor stor skal en parkeringsbås være?

Her anbefaler eksperter på området, at du som minimum bør afsætte 2,20 til 2,30 meter i bredden og mellem 4,6 og 5 meter i længden til en parkeringsplads, alt efter hvordan tilkørselsforholdene til parkeringspladsen er.

Hvad betyder det blå P skilt?

Parkering forbudt Her må du ikke parkere, du må dog standse i op til 3 minutter. Af- og pålæsning af gods og af- og påsæt- ning af passagerer er tilladt.

Hvad betyder de gule striber på kantstenen?

De gule striber er en advarsel Du må ikke parkere på de gule striber. Ej heller, hvis et fortov er markeret med en gul stribe. Striberne er en advarsel til dig om, at her må du ikke parkere. Oftest er der afmærket med gult ved eksempelvis busstoppesteder – og det betyder, at her må du altså ikke parkere.