Table of Contents:

 1. Hvad er llc på dansk?
 2. Hvad er en selvstændig juridisk enhed?
 3. Hvordan hæfter man i et interessentskab?
 4. Er en virksomhed en juridisk person?
 5. Hvordan beskattes interessentskaber?
 6. Hvilken hæftelse er der i en enkeltmandsvirksomhed?
 7. Hvordan hæfter ejerne i et interes sent skab?
 8. Hvad betyder juridiske personer?
 9. Hvordan hæfter interessenter?
 10. Hvad kendetegner et kommanditselskab?
 11. Hvem hæfter ved enkeltmandsvirksomhed?
 12. Hvad betyder Hæftelsesformen personlig hæftelse?
 13. Er der krav om indskud i et interessentskab?
 14. Hvordan hæfter ejeren af en interessentskab?
 15. Er staten en juridisk person?

Hvad er llc på dansk?

Et relativt nyt begreb er et Limited Liability Company (“LLC”). Dette er et selskab, der skattemæssigt behandles som et interessentskab, men som i modsætning til dette begrænser ejernes ansvar til deres investering i selskabet, på samme måde som et aktieselskab.

Hvad er en selvstændig juridisk enhed?

Kapitalselskaber er selvstændige juridiske enheder De er såkaldte kapitalselskaber, hvor virksomhedens penge skal holdes helt adskilt fra ejerens/direktørens privatøkonomi. I modsætning til en personlig virksomhed kan du ikke bare hæve penge til dig selv efter behov, når du har et selskab.

Hvordan hæfter man i et interessentskab?

Hæftelsen i et interessentskab er noget af det, der kendetegner selskabstypen. Ejerne i et interessentskab, kaldet interessenter, hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for selskabets forpligtelser.

Er en virksomhed en juridisk person?

Definition på en juridisk person i straffeloven En juridisk person er alle former for selskaber, herunder interessentskaber mv., fonde, boer, kommuner og statslige myndigheder.

Hvordan beskattes interessentskaber?

Som ejer af et interessentskab kan man vælge at blive beskattet efter en af tre ordninger: Personskattereglerne, hvor indkomsten beskattes som personlig indkomst. Virksomhedsordningen, hvor der sker en foreløbig beskatning af virksomhedens overskud med en skattesats svarende til skattesatsen for selskaber.

Hvilken hæftelse er der i en enkeltmandsvirksomhed?

Da der i en enkeltmandsvirksomhed ikke er nogen adskillelse mellem ejer og virksomhed, hæfter du personligt, med alt hvad du ejer, for alle virksomhedens forpligtelser.

Hvordan hæfter ejerne i et interes sent skab?

Hæftelsen i et interessentskab er noget af det, der kendetegner selskabstypen. Ejerne i et interessentskab, kaldet interessenter, hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for selskabets forpligtelser.

Hvad betyder juridiske personer?

En juridisk person er en organisation, som har selvstændig retsevne, som f. eks. et selskab, en fond eller en forening. Fysiske personer af kød og blod anses ikke for juridiske personer.

Hvordan hæfter interessenter?

I et interessentskab hæfter interessenterne personligt og solidarisk for selskabets forpligtelser. At hæfte personligt vil sige, at man ikke alene hæfter med den kapital man har skudt i selskabet, men også med sin personlige formue. En interessents personlige økonomi er således ikke adskilt fra selskabets økonomi.

Hvad kendetegner et kommanditselskab?

Et kommanditselskab er et selskab, hvor der er to typer af selskabsdeltagere – kommanditister, som hæfter begrænset med deres indskud, og komplementarerne, som hæfter ubegrænset og personligt. Kommanditselskaber er reguleret af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Hvem hæfter ved enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er identisk med ejeren, der hæfter personligt for virksomheden. For at du kan registrere en enkeltmandsvirksomhed og få et CVR-nummer, kræver det, at din virksomhed kan registreres for mindst et af følgende forhold: Moms. Lønsumsafgift.

Hvad betyder Hæftelsesformen personlig hæftelse?

Personlig hæftelse betyder, at du er personligt ansvarlig for at betale et krav. Personlig hæftelse er en hæftelsesform, der især er relevant i forbindelse med stiftelse af virksomheder, men også i andre sammenhænge.

Er der krav om indskud i et interessentskab?

Et interessentskab kan være ejet af både fysiske personer og virksomheder. For at stifte et interessentskab skal der være mindst to ejere, som kaldes interessenter. Begge ejere hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning. Du kan starte et interessentskab uden at indskyde kapital.

Hvordan hæfter ejeren af en interessentskab?

Overordnede krav til interessentskaber
 • Mindst to ejere, der kan være både personer og virksomheder (fysiske eller juridiske personer)
 • Ejerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk.
 • Ingen kapitalkrav.
 • Ingen pligt til at indsende årsrapport, hvis én af interessenterne er en person.

Er staten en juridisk person?

En juridisk person kan være staten, en kommune, visse firmaer, foreninger og stiftelser, et dødsbo eller et konkursbo. Et andet eksempel på en juridisk person er Den Europæiske Union.