Table of Contents:

  1. Hvad er Arbejdstidstillæg?
  2. Hvad er fuldtidsarbejde i timer?
  3. Hvad er søndagstillæg under 18?
  4. Hvilke tillæg kan man få som pædagogmedhjælper?
  5. Er 30 timer fuldtid?
  6. Kan man dispensere for 11 timers reglen?
  7. Hvor meget er søndagstillæg?
  8. Hvor meget tillæg får man om søndagen?
  9. Hvad er kvalifikationsløn?
  10. Hvad får man i løn som vikar pædagogmedhjælper?

Hvad er Arbejdstidstillæg?

Når du arbejder ud over almindelig arbejdstid, vil du ofte have ret til tillæg. Det kan være tillæg for overarbejde, aftentillæg, nattillæg, søndagstillæg og tillæg for weekendarbejde. Du kan også have ret til tillæg, når der sker ændringer i din planlagte arbejdstid.

Hvad er fuldtidsarbejde i timer?

Fuldtid. Tjenestemænd har ved fuldtidsbeskæftigelse en arbejdsuge på gennemsnitlig 37 timer. Den ansatte skal i normperioden præstere et antal arbejdstimer svarende til antallet af arbejdsdage gange 7,4 timer.

Hvad er søndagstillæg under 18?

TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER - UNGE UNDER 18 ÅR (Gælder for både Dansk Erhverv Arbejdsgiver og DI overenskomst II) 13,65 kr.

Hvilke tillæg kan man få som pædagogmedhjælper?

§ 5. 1 Grundlønnen dækker de funktioner, en pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent er i stand til at varetage som nyansat/nyuddannet. Til ovennævnte grundlønninger ydes et årligt tillæg på 1.552 kr. til pædagogmed- hjælpere og et årligt tillæg på 1.392 kr. til pædagogiske assistenter.

Er 30 timer fuldtid?

Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen, skal du være forsikret på fuldtid i a-kassen. Som fuldtidsforsikret skal du ved ledighed stå til rådighed for fuldtidsarbejde (normalt 37 timer om ugen), og du får udbetalt dagpenge i op til 37 timer om ugen.

Kan man dispensere for 11 timers reglen?

Arbejdstilsynet kan dispensere fra 11-timers reglen i enkelttilfælde, hvor arbejdets udførelse efter dets art ikke kan opsættes, eller særlige arbejdsformer gør en fravigelse nødvendig. Det er en forudsætning, at arbejdet falder inden for bilagets område. Dispensationen gives af Arbejdstilsynet.

Hvor meget er søndagstillæg?

TILLÆG FOR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE TIDSPUNKTER - UNGE OVER 18 ÅR (Gælder for både Dansk Erhverv Arbejdsgiver og DI overenskomst II) 27,30 kr.

Hvor meget tillæg får man om søndagen?

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter
pr. 1. marts 2022pr. 1. marts 2023
Hverdage samt lørdage kl. 00.00 - 08.00Kr. 59,50Kr. 60,50
Lørdage kl. 16.00 - 24.00Kr. 59,50Kr. 60,50
Søndage kl. 00.00 - 24.00Kr. 67,50Kr. 68,50
Søgnehelligdage kl. 00.00 - 24.00Kr. 100,50Kr. 102,00

Hvad er kvalifikationsløn?

Kvalifikationsløn gives for erfaring eller anciennitet i jobbet. Du kan også få eller forhandle dig til kvalifikationsløn, hvis du har tilegnet dig nye kompetencer, for eksempel gennem kurser og uddannelse. Du opnår ret til kvalifikationsløn som erfaringstillæg, når du har varetaget dit job et stykke tid.

Hvad får man i løn som vikar pædagogmedhjælper?

BUPL Gruppen - løn
PædagogmedhjælpereIndtil 2 års institutions erfaringOver 6 års institutions erfaring
Hverdag Aften/nat (17.00-06.00)183,30196,10
Lørdag (11.00-24-00)188,84201,64
Søndage (00.00-24.00)240,31253,11
Helligdag (00.00-24.00)240,31253,11