Table of Contents:

 1. Hvad er en kommissær i EU?
 2. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem Kommissionen og den nationale regering?
 3. Hvor mange medlemmer er der i Kommissionen?
 4. Hvad tjener en kommissær i EU?
 5. Hvad er Kommissionens opgave i EU?
 6. Hvad hedder den danske EU kommissær 2020?
 7. Hvor mange medlemmer er der i EU?
 8. Hvem er EU's lovgivende magt?
 9. Hvad er en kommissær i EU og hvad arbejder de med?
 10. Hvad er en toldunion?
 11. Hvilke opgaver har Kommissionen i forhold til lovgivningen Hvad må og skal Kommissionen overordnet set gøre?
 12. Hvor mange danskere er der i EU kommissionen?
 13. Hvem er i kommissionen?
 14. Hvor meget tjener en politikere?

Hvad er en kommissær i EU?

mens de små lande havde én kommissær. Kommissærerne skal varetage EU's fælles interesser og må ikke handle på ordre fra deres hjemlande. Ifølge EU-traktaten har medlemsstaterne forpligtet sig til at respektere kommissærernes uafhængighed og til ikke at forsøge at påvirke dem.

Hvilke ligheder og forskelle er der mellem Kommissionen og den nationale regering?

Kommissionen varetager mange af de samme funktioner, som regeringen gør i Danmark, men der er også forskelle. Kommissionen må bl. a. ikke stemme om egne forslag, men kun fremsætte dem, hvorefter de behandles af Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

Hvor mange medlemmer er der i Kommissionen?

En af de 28 kommissærer er Kommissionsformand, udpeget af Det Europæiske Råd og valgt af EU-Parlamentet. EU-Rådet nominerer derefter de andre 27 medlemmer af kommissionen i samråd med den nominerede kommissionsformand, og de 28 medlemmer skal derefter, som samlet gruppe, godkendes af EU-Parlamentet.

Hvad tjener en kommissær i EU?

En kommissærs løn er 112,5 % af den højest betalte embedsmand i EU-systemet, 23.202,23 euro per måned.

Hvad er Kommissionens opgave i EU?

Kommissionens vigtigste opgaver i lovgivningsprocessen Den tilskynder erhvervslivet og borgerne til at komme med input til lovgivningsprocessen og sikrer, at lovene gennemføres på en korrekt måde og evalueres og opdateres efter behov.

Hvad hedder den danske EU kommissær 2020?

Danske Europa-Kommissærer
NavnPartiKommissionsformand
Poul NielsonSocialdemokraterneRomano Prodi
Mariann Fischer BoelVenstreJosé Manuel Barroso
Connie HedegaardKonservativeJosé Manuel Barroso
Margrethe VestagerRadikale VenstreJean-Claude Juncker, Ursula von der Leyen

Hvor mange medlemmer er der i EU?

Parlamentet har 705 medlemmer, heraf 14 danske. Sammen med Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) danner EU-parlamentet den lovgivende magt i EU. Europa-Parlamentet og Rådet udgør det højeste lovgivende organ i EU. Der har været afholdt direkte valg hvert femte år siden 1979.

Hvem er EU's lovgivende magt?

Europa-Parlamentet består af folkevalgte politikere fra alle EU's medlemslande. Parlamentet behandler og vedtager EU's love, og er sammen med Ministerrådet den lovgivende magt i EU.

Hvad er en kommissær i EU og hvad arbejder de med?

Europa-Kommissionen er EU's politisk uafhængige udøvende organ. Kommissionen er alene om ansvaret for at udarbejde forslag til ny EU-lovgivning, og den gennemfører de beslutninger, som tages af Europa-Parlamentet og Rådet for EU.

Hvad er en toldunion?

Toldunionen fjerner tolden mellem medlemslandene og fastsætter fælles ydre toldsatser. Mens formålet med det indre marked er at fjerne handelshindringer, der ikke vedrører told. Rejser du inden for EU, så skal du ikke betale told og afgifter på de ting, du har købt.

Hvilke opgaver har Kommissionen i forhold til lovgivningen Hvad må og skal Kommissionen overordnet set gøre?

Kommissionen foreslår lovgivning De love, den foreslår, skal fremme EU's og borgernes interesser som helhed. Kommissionen forelægger et lovgivningsmæssigt forslag for Europa-Parlamentet og Rådet, som skal blive enige om teksten, for at den kan blive til EU-lov.

Hvor mange danskere er der i EU kommissionen?

Her finder du en oversigt over de 14 danske medlemmer af Europa-Parlamentet fra .

Hvem er i kommissionen?

Kommissionen består af 27 kommissærer - én kommissær pr. medlemsland. Kommissærerne indstilles af de enkelte landes regeringer. Hvert land indstiller som hovedregel én kandidat.

Hvor meget tjener en politikere?

Formandens vederlag var 1.194.981 kroner i 2020, og de to næstformænd fik hver især et vederlag på 119.498 kroner.