Table of Contents:

 1. Hvor mange firkanter er der?
 2. Hvad er en vilkårlig firkant?
 3. Hvis 2 modstående vinkler i en firkant er ens vil det så altid være et parallelogram?
 4. Er alle kvadrater firkanter?
 5. Er en rombe en firkant?
 6. Hvordan finder man siderne i en firkant?
 7. Hvad er en vinkelspids i en firkant?
 8. Hvordan finder man arealet af en vilkårlig trekant?
 9. Hvad er vinkelsummen i en parallelogram?
 10. Hvor mange grader er vinklen i en trekant hvis summen af de to andre vinkler er 100 grader?
 11. Er alle rektangler kvadrater?
 12. Hvor mange penge sælger 9 A billetter for hvis de sælger 75 voksenbilletter og 75 børnebilletter?
 13. Hvad er en rombe i matematik?
 14. Hvordan finder man sidelængden af en kvadrat?
 15. Hvordan finder man en vinkel i en firkant?

Hvor mange firkanter er der?

Firkanter kan deles op i forskellige typer, der er 7 hovedtyper: Et kvadrat, et rektangel, et parallelogram, en rombe, et trapez, en konveks firkant og en konkav firkant.

Hvad er en vilkårlig firkant?

Et parallelogram har parvis lige lange sider og hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler. Siderne bliver parvis parallelle. Et rektangel har parvis lige lange sider og hjørner der danner rette vinkler. En rombe har fire lige lange sider, men hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler.

Hvis 2 modstående vinkler i en firkant er ens vil det så altid være et parallelogram?

I geometrien er et parallelogram en firkant hvori modstående sider er parallelle. En firkant ABCD er altså et parallelogram hvis AB og CD er parallelle samt BC og DA er parallelle. I et parallelogram er de modstående sider lige lange. Diagonalerne halverer hinanden.

Er alle kvadrater firkanter?

Kvadrat. Et kvadrat er en firkant, hvor alle fire sider er lige lange og alle vinkler er 90°.

Er en rombe en firkant?

En rombe er en firkant med 4 lige lange sider.

Hvordan finder man siderne i en firkant?

Et rektangel er en firkant, hvor alle vinkler er 90º. Man finder arealet ved at gange længden med bredden.

Hvad er en vinkelspids i en firkant?

Firkant udspændt af vinklerne A , B , C og . Vinklerne og samt vinklerne og kaldes modstående vinkler. Siderne og samt siderne og kaldes modstående sider. En diagonal er en linje, der forbinder to vinkelspidser.

Hvordan finder man arealet af en vilkårlig trekant?

Vi husker på, at arealet af en trekant er en halv højde gange grundlinje.

Hvad er vinkelsummen i en parallelogram?

Et parallelogram hvor alle fire sider har samme længde kaldes en rombe, og en rombe hvor alle fire vinkler er ens (rette vinkler) er et kvadrat. Alle disse deler egenskaben at de fire vinkler lagt sammen altid giver 360 grader.

Hvor mange grader er vinklen i en trekant hvis summen af de to andre vinkler er 100 grader?

Vinkelsummen i en trekant vil altid være 180 grader.

Er alle rektangler kvadrater?

Rektangel, firkant, hvor alle fire vinkler er rette vinkler. Modstående sider i et rektangel har den samme længde. Hvis de to par af modstående sider har længderne a og b, da er arealet af rektanglet a∙b. Såfremt a = b, fås specielt et kvadrat.

Hvor mange penge sælger 9 A billetter for hvis de sælger 75 voksenbilletter og 75 børnebilletter?

Fordi de for solgt 75 billetter og klassen tager 25kr pr voksenbillet. Det samme gælder også for børnebilletterne, der er prisen bare en anden. En børnebillet koster nemlig kun 10 kr= 75 * 10kr= 750 kr. Så i alt sælger 9A for= 2625 kr.

Hvad er en rombe i matematik?

En rombe (ses undertiden stavet rhombe) er et parallelogram, hvor alle fire sider har samme længde. Det gælder, at to modstående sider er parallelle. De modstående vinkler er lige store og diagonalerne er normale (vinkelrette) i forhold til hinanden.

Hvordan finder man sidelængden af en kvadrat?

Man lægger altså de to parallelle sider sammen, ganger med højden og dividerer med to.

Hvordan finder man en vinkel i en firkant?

 1. 2/24. Vinkelsummen i en firkant:
 2. En firkant kan altid deles i 2 trekanter. Dette gøres ved at tegne en. diagonal. En diagonal er den streg som går fra det ene hjørne i.
 3. Opgave 1: Mål vinklerne i firkanterne og læg dem sammen og se om de giver 360°. Diagonal.
11. jan. 2021