Table of Contents:

 1. Hvad betyder Brexit for rejser til England?
 2. Kan en englænder flytte til Danmark?
 3. Hvad er grænsependlere?
 4. Kan England komme tilbage til EU?
 5. Hvad kræves for indrejse til England?
 6. Kan man stadig handle i England uden told?
 7. Hvor meget betaler man i told fra England?
 8. Hvad er beløbsordningen?
 9. Kan min kæreste flytte til Danmark?
 10. Kan man flytte til England efter Brexit?
 11. Hvad er det særlige sundhedskort?
 12. Kan jeg arbejde i Tyskland?
 13. Kan man bo i Tyskland og arbejde i Danmark?
 14. Kan englændere rejse ind i Danmark?
 15. Hvad er konsekvenserne ved at forlade EU?

Hvad betyder Brexit for rejser til England?

januar 2021, har Storbritannien implementeret et nyt pointbaseret immigrationssystem. Med et nye system kan du, hvis du er borger i EU, EØS og Schweiz, fortsat besøge Storbritannien på ferie eller på rejser af kort varighed, uden et visum og i de fleste tilfælde kan du blive i Storbritannien i op til seks måneder.

Kan en englænder flytte til Danmark?

Hvis du har haft lovligt ophold i Danmark inden den 31. december 2020, vil du fortsat have ret til at opholde dig i Danmark efter denne dato. Du skal blot indgive en ansøgning om et nyt opholdsdokument efter udtrædelsesaftalen inden den 31. december 2021.

Hvad er grænsependlere?

Hvis du er grænsependler (grænsearbejder), har du ret til behandling både i dit bopælsland og i landet, hvor du arbejder. Grænsearbejder vil sige, at du bor i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, men arbejder i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Kan England komme tilbage til EU?

Den udtrædelsesaftale, som EU og Storbritannien har indgået, fastlægger betingelserne for Storbritanniens velordnede udtræden af EU i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Udtrædelsesaftalen trådte i kraft den 1. februar 2020 efter at være blevet vedtaget den 17. oktober 2019.

Hvad kræves for indrejse til England?

Der er ingen restriktioner i forbindelse med indrejse til England, så uanset ens vaccinationsstatus behøver man ikke tage en test eller lade sig registrere hverken før eller efter indrejse. Yderligere retningslinjer for de tre selvstyrenationer kan findes her: Skotland.

Kan man stadig handle i England uden told?

Den 1. juli 2021 trådte EU's nye e-handelspakke i kraft. Det betyder, at du skal betale dansk moms af alle varer, der er købt i lande uden for EU. Det gælder også varer med en værdi på under 80 kr., som tidligere var fritaget for moms.

Hvor meget betaler man i told fra England?

Har en gave en værdi under 360 kr., bliver der ikke pålagt afgifter. Har gaven en værdi mellem 360 kr. og 1.150 kr., skal der betales 25% moms og et importgebyr. Har gaven en værdi på over 1.150 kr., skal der betales 2,5% i told, 25% i moms og et importgebyr.

Hvad er beløbsordningen?

Hvad er beløbsordningen? Hvis du er blevet tilbudt et job i Danmark med høj løn, kan du ansøge om opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen. Du skal ikke have en bestemt uddannelse, og jobbet behøver ikke være inden for et bestemt erhvervsområde eller fag.

Kan min kæreste flytte til Danmark?

1. Kan din ægtefælle få opholdstilladelse i Danmark? Hvis din ægtefælle er nordisk statsborger, har han eller hun ubetinget ret til ophold i Danmark uden opholdstilladelse. Hvis din ægtefælle er EU-statsborger, har han eller hun ubetinget ret til opholdstilladelse i form af et såkaldt EF/EØS-opholdsbevis.

Kan man flytte til England efter Brexit?

Hvis du flytter til Storbritannien efter den 31. december 2020, skal du ansøge om visa efter reglerne i et nyt pointbaseret system. Ansøgere vil blive tildelt point efter alt efter evner, kvalifikationer, lønniveau og mangel på arbejdskraft. Visa tildeles til ansøgere der opnår nok point.

Hvad er det særlige sundhedskort?

Det særlige sundhedskort giver dig ret til at bruge det danske sundhedsvæsen på samme vilkår som borgere, der bor i Danmark, selvom du ikke er tilmeldt det danske folkeregister. Du skal medbringe kortet, når du går til læge, på apoteket, på sygehuset eller til en anden behandler i det danske sundhedsvæsen.

Kan jeg arbejde i Tyskland?

At arbejde i Tyskland er ikke det samme som at arbejde i Danmark. Der er tale om to forskellige lande med forskellige arbejdsstrukturer og kulturer. Dette er vigtigt at have i tankerne, når du søger job i Tyskland, for disse forskelle er vigtige at respektere på det tyske arbejdsmarked.

Kan man bo i Tyskland og arbejde i Danmark?

Når du bor i udlandet, men arbejder i Danmark, er du begrænset skattepligtig. Hvis du hver dag pendler mellem din bolig i hjemlandet, fx Sverige eller Tyskland, og dit arbejde i Danmark, kan du ikke blive fuldt skattepligtig i Danmark, uanset hvor længe du arbejder her.

Kan englændere rejse ind i Danmark?

Der er ikke krav om test før indrejse til Danmark. Uanset ens vaccinationsstatus behøver man således ikke at foretage en test, før man rejser ud af Storbritannien og til Danmark.

Hvad er konsekvenserne ved at forlade EU?

Brexit risikerer at føre til økonomiske tab for både Storbritannien og resten af EU. Beregninger over de økonomiske tab bygger på relativt usikre forudsætninger især om de fremtidige handelsrelationer. Flere økonomiske beregninger anslår tabet som følge af reduceret samhandel for Storbritannien til mellem 0,6 og 3 pct.